Materijali

Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“

Govorimo o mogućnostima - pridružite nam se!

O vakcinama i imunizaciji: pitanja, odgovori, materijali, savjeti

Pitanja i odgovori o vakcinama i imunizaciji

Za zdravstvene radnike - kako razgovarati o vakcinama sa roditeljima

Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje

Edin Džeko, Ambasador UNICEF-a u BiH: Pokažite da vam je stalo!

Edin Džeko Ambasador UNICEF-a u BiH: Djeco, sad navijam za vas!

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2011 (MICS 4)

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

DevInfo BiH - pretražive baze podataka o društvenom razvoju

Bez rizika - TV serijal za mlade

 

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2006 (MICS 3)

Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) za Bosnu i Hercegovinu sproveli su Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u saradnji sa Domom zdravlja u Banja Luci te Ministarstvo zdravstva Federacije BiH u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH.


Finansijsku i tehničku pomoć pružili su Dječiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) i DFID.   Istraživanje je sprovedeno kao dio trećeg kruga MICS istraživanja (MICS3) sprovedenog u preko 50 zemalja širom svijeta tokom 2005. i 2006. godine, nakon prva dva kruga MICS istraživanja koja su provedena 1995. i 2000 godine.


Instrumenti istraživanja zasnivaju se na modelima i standardima  razvijenim u okviru globalnog MICS projekta, a koji su osmišljeni tako da prikupljaju informacije o stanju djece i žena u zemljama širom svijeta. Dodatne informacije o globalnom MICS projektu dostupne su na Web stranici: http://www.childinfo.org/.   Izdavač: UNICEF Bosna i Hercegovina

 

 
Search:

 Email this article

unite for children