Priče iz života

Priče iz života

 

Podrška djeci s posebnim potrebama

© UNICEF BiH
Oprema za govorne vježbe, koju je donirao UNICEF

Sudeći po brojnim naučnim istraživanjima, najbolji način da se poboljša život djece s posebnim potrebama, jeste njihovo uključenje u društveni život kroz škole i predškolske institucije. Nažalost, inkluzija djece sa umjerenom i težom mentalnom ometenosti ne prakticira se u okviru regularnog obrazovnog sistema u BiH. Zbog toga, djeca ne pohađaju redovnu nastavu. Specijalne škole, dostupne su samo manjem broju djece s posebnim potrebama, koja žive u većim gradovima. Bez obzira na to pohađaju li specijalne škole ili ne, postojeći sistem naprosto doprinosi društvenoj isključenosti ove djece, tokom cijelog njihovog života.

Znajući dobro za taj problem, roditelji djece sa posebnim potrebama iz Teslića, osnovali su “Udruženje za pomoć djeci s posebnim potrebama”. Uz pomoć međunarodnog biroa za humanitarna pitanja (IBHI), UNICEF-a i Vlade Noveške, u okviru zajedničkog projekta, implementiranog u općinama Bugojno, Kakanj, Vareš, Teslić i Gradiška, inicirali su brojne aktivnosti za pomoć djeci i roditeljima, te podršku procesu inkluzije djece sa posebnim potrebama.

Dva puta sedmično organizirane su radionice za djecu i roditelje, u posebno adaptiranoj igraonici vrtića Palčić u Tesliću. Broj djece koja pohađaju radionice, varira do 18. Uz podršku roditelja, logopeda i dvije mlade psihologinje, djeca pokušavaju razviti motoričke, jezičke i orjentacijske vještine, kroz igru i učenje.

© UNICEF BiH
Polaznici igraonice Palčić

Pored toga, udruženje organizuje obuku za roditelje, a dodatni trud se ulaže u podizanje svijesti šire zajednice o ovoj djeci i njihovim potrebama.


“Šira zajednica nije ni svjesna da oni postoje. Ne treba naglašavati da ne znaju sa kakvim se problemima suočavaju porodice djece s posebnim potrebama. Mi se borimo na dva fronta, pokušavajući podići nivo svijesti u zajednici, a s druge strane i kod roditelja. Nije tajna da mnogi od njih drže djecu kod kuće, skrivenu od vanjskog svijeta.” kaže gđa. Zdravka Jelic, Predsjednica Udruženja, i sama majka djeteta s posebnim potrebama..

A podrška “vanjskog svijeta” je upravo ono što njima treba. Atmosfera u igraonici je vesela, kao i na bilo kom mjestu na kom se djeca običavaju igrati. Posjetioci bivaju dočekani njihovim neodoljivim smjehom i zagrljajima. Udruženje također povremeno organizuje izlete za djecu, kako bi se imala priliku socijalizirati s vršnjacima.

 “Nevjerovatno je koliko uživaju na tim izletima, mada je mnogima od njih to prvi put da se odvajaju od roditelja. Pored toga, ugodno je vidjeti kako se druga djeca žele s njima igrati i provoditi vrijeme” kaže gđa. Jelic.

Radionice su i jedna vrsta terapije za roditelje, kako je jedna od njih rekla “Lakše je kad shvatite da niste sami i podijelite iskustva i probleme sa drugima”


Projekat je nedavno završio, ali Udruženje je sada osposobljeno da nastavi aktivnosti bez pomoći međunarodnih donatora. Uspostavili su dobru saradnju sa privatnim sektorom, a što je najvažnije, Opština Teslić je prepoznala vrijednost njihovog rada, te odvojila sredstva u budžetu za 2007. Kako kaže  gdja Jelić “To bi trebalo biti dovoljno da zadovolje samo naše osnovne potrebe, ali vrijednost je u tome što dokazuje da je ovakav rad održiv i pažnje vrijedan.Uz dodatnu pomoć privatnog sektora i entuzijayam naših članova, nadamo se da ćemo aktivnosti proširiti, te u njih uključiti što je moguće više djece, jer znamo da u seoskim područjima oko Teslića, još uvijek živi dosta djece s posebnim potrebama, sakrivene i isključene od svijeta.”

 

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children