Priče iz života

Priče iz života

 

Ne pored drugih već zajedno

© UNICEF BIH
Djevojčica slavi rođendan u "Leptiru"

Ne pored drugih već zajedno

Udruzenje "Leptir" Bugojno je nevladina dobrovoljna organizacija gradjana, roditelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama, koje nisu u stanju da se brinu same o sebi i da ostvaruju svoja prava.

Jedan od projekata u koje je ova organizacija uključena jeste “Savjetovalište: Ne pored drugih već zajedno”, koji se odvija u saradnji sa Centrom za socijalni rad, 3. osnovnom školom i volonterima iz raznih organizacija, a zahvaljujuci sredstvima koja su obezbijedili UNICEF i Norveška agencija za razvoj NORAD, u partnerstvu sa Nevladinom organizacijom IBHI.

Uz pomoć stručnjaka iz različitih oblasti, savjetovalište funkcioniše u vidu radionica za roditelje, djecu i volontore. U okviru savjetovališta održava se i “Mala škola” u sklopu koje djeca sa posebnim potrebama uz pomoć stručnjaka, savladavaju njima prilagođene nastavne sadržaje.

Napredak zabilježen kod ove djece, zavisi prije svega od stepena ometenosti i kreće se od povećanja stepena pažnje do različitih motoričkih dostignuća. Imali smo priliku vidjeti prekrasne broševe, čestitke, okvire za slike i druge ukrase, koje su ova djeca napravila, a od čije prodaje udruženje ima izvor prihoda.

Razvojni cilj ovog projekta je kontinuirani multidisciplinarni timski rad sa djecom i omladinom sa posebnim potrebama. Svrha je obezbijediti stručnu podršku i unaprijeđeno zdravlje djeci sa posebnim potrebama, njihovim roditeljima, te razviti bazu volontera za podršku radu s djecom sa posebnim potrebama.

Nedavno je Maja, jedna od polaznica “Male škole”, slavila je rođendan. Atmosfera je bila veoma vesela, djeca i roditelji dobro raspoloženi,  a nastavnik i voditeljica “Leptira”gdja Biserka Božić , koja je i sama majka djeteta s posebnim potrebama, potvrdili su da je uvijek tako. Djeca se jako raduju ovom obliku druženja i učenja i ne skrivaju svoje zadovoljstvo.

Za održivost ovog projekta neophodna je veća podrška lokalne zajednice, unapređenje volonterskog rada, a prije svega promjena zakonske regulative, te zdravstvene i socijalne politike u vezi sa djecom sa posebnim potrebama. Neophodna je i promjena svijesti zajednice prema ovoj djeci, kao i mijenjanje stava roditelja, čija je podrška, neophodna u radu ovakve ustanove.

 

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children