Priče iz života

Priče iz života

 

Rješavanje problema nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini putem podizanja svijesti i saradnje

Prije godinu dana Zejnin život se po;eo raspadati na način koji ona ni danas ne može shvatiti. Njen muž kojem su 23 godine iznenada postaje veoma nasilan. Tukao bi je a Zejna bi to šutke podnosila plašeći se da ode od kuće i sa nadom da će njen muž ponovo postati isti onaj čovjek kakav je nekad bio. Ona je šest mjeseci tolerirala njegov bijes. Onda ju je u decembru 2003. njen muž izbacio iz kuće u kojoj je podizala svoje četvoro djece.

Uništena problemima, zatražila je pomoć prijatelja, doktora i psihijatara. Njen jedanaestogodišnji sin koji je ostao s mužem, pobjegao je od kuće. Kad su ga pronašli, smješten je u dom. To je za Zejnu bilo previše i počela je razmišljati o samoubistvu. Jedne večeri dok je lutala ulicama Zenice, sivog grada i bivšeg centra proizvodnje čelika u srednjoj Bosni, policajac je opazio da je u teškom stanju i odveo ju je u jedno od skloništa koje vodi NVO, Medica Zenica.

“Kad sam došla ovdje, osjećala sam da me niko ne želi”, kaže ona. “Ali Medica je ponovo izgradila moj život i moju dušu. Prije sam išla mnogim doktorima ali niko mi nije mogao pomoći. U Medici, svi, od kuharica pa do recepcionista, saslušaju te i pomažu.”

Medica Zenica je oformljena 1993. dok je rat bjesnio u Bosni i od tada pruža pomoć i savjete ženama koje su preživjele ratne torture i silovanje. Danas ima dva centra u Zenici koja mogu pružiti privremeni smještaj za 20 žena. Treći centar se nalazi u Visokom i pruža usluge prihvatanja i terenskih posjeta pacijentima. Većina žena koje doðu u Medicu danas, žrtve su nasilja u porodici i zlostavljanja djece. Prema riječima Marijane Senjak, psihologa u centru, od kraja rata se broj prijavljenih slučajeva konstantno povećava.

“Poslije rata ima sve više alkohola i zloupotreba droga”, kaže ona. “Dok su se muškarci borili, žene su ostajale kod kuće i vodile kućanstvo. Kad se rat završio i muškarci se vratili, mnogi nisu mogli naći zaposlenje i bore se da pronađu svoje mjesto u društvu.”

 

Žene koje su došle u skloništa Medice ostaju, u prosjeku, četiri do šest mjeseci. Tokom tog vremena njima se nudi psihološka pomoć na grupnim i pojedinačnim sesijama. Pravna pomoć u pronalaženju novog smještaja je također na raspolaganju. Program terenskih posjeta ugroženim područjima, kao što su mjesta u koja su se porodice vratile domovima koje su napustili tokom rata, osiguravaju kontakt sa ženama koje nemaju pristup centrima Medice.

“Većina žena koje vidimo u okviru naših terenskih programa su žrtve nasilja u porodici. Ali sve više nailazimo na žene koje po prvi put progovaraju o svojim iskustvima silovanja tokom rata. Dolazimo do žrtava silovanja do kojih nismo bili u moguænosti doći tokom rata”, kaže Marijana Senjak.

Nasilje u porodici je, u dva entiteta koji čine Bosnu i Hercegovinu, tek u prošloj godini proglašeno zločinom. Prije toga, policija je mogla intervenirati samo ako se napad smatrao remećenjem javnog reda i mira.

Malo podataka postoji o nasilju nad ženama i djecom u Bosni i Hercegovini. Istraživanje koje je provela Medica Zenica, UNICEF-ov ključni partner u rješavanju problema nasilja u porodici, otkrilo je da su 23 procenta žena tukli partneri dok 20 posto žena trpi prijetnje nasiljem, često ponavljane.

Tokom 2003, UNICEF je, u saradnji sa Medicom Zenica, sponzorirao program izgradnje kapaciteta koji se bavio pitanjem nasilja uzrokovanog razlikama u spolovima, s ciljem poboljšanja znanja i sposobnosti preko 200 profesionalaca iz oblasti kao što su policija, sudstvo, socijalni rad i mediji. Održavani su okrugli stolovi sa profesionalcima kako bi se ispitala sredstva podizanja svijesti i senzitizacija onih koji rade sa žrtvama nasilja u porodici.

UNICEF je također podržao ocjenu lokalnih mehanizama dječije zaštite u 15 opæina. Ocjena je uključivala pregled zakonodavtsva, lokalnih praksi politike djelovanja i mišljenja pružalaca usluga iz vladinih i nevladinih sektora.

“Kroz naš rad sa UNICEF-om nadamo se da æemo promovirati bolju integraciju između vladinog i civilnog sektora u rješavanju problema nasilja nad ženama i djecom,” kaže Marijana Senjak iz Medice Zenica.

Emira je došla u sklonište Medice Zenica sa svojom sedmogodišnjom kćerkom prije dva mjeseca nakon što ju je njen partner alkoholičar pokušao izbosti nožem. Njena kćerka pohađa lokalnu osnovnu školu i èesto dovodi sa sobom djecu u sklonište da se igraju. Emira planira da se upiše na stručnu obuku i pohađa redovne sesije grupne terapije za koje kaže da: “pokazuju ženama da nismo same”.

“U ovom trenutku se osjećam slobodna”, kaže ona. “Nakon svega što sam prošla ja sam preživjela. Imam nade u budućnost.”

Rascjepkanost vladinih službi u Bosni za žrtve nasilja zasnovanog na jednakosti spolova znači da dostupnost podrške žrtvama nije podjednako raspoređena u zemlji. Kroz obuku i promoviranje saradnje među različitim zainteresiranim stranama koje rade na terenu, UNICEF ima ključnu ulogu.

 

Napisao Tim Irwin za UNICEF Bosna i Hercegovina

 

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children