Priče iz života

Priče iz života

 

Djecu zaštititi razgovorom i odgovornošću medija, a ne „držanjem pod staklenim zvonom“

© UNICEF/BHG/2009
Šefica UNICEF-a za BiH Florence Bauer u uvodnoj riječi izrazila je zadovoljstvo što se konferencija sa takvom tematikom održava upravo u sedmici obilježavanja 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta.

U Sarajevu je 19. novembra 2009 održana konferencija pod nazivom „Zaštita djece od neprimjerenih televizijskih sadržaja“ u organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK), UNICEF-a, i Save The Children Norway. Pedagozi, psiholozi, predstavnici televizijskih stanica i drugih medija na konferenciji su diskutovali na teme: Mediji i prava djeteta, Zaštita djece i maloljetnika i uloga regulatornih tijela, Scene nasilja i njihov uticaj na djecu, Evropska praksa kvalifikacije i označavanja sadržaja te Označavanje  sadržaja na TV u BiH koje su prezentirali neki od najeminentnijih stručnjaka u svojim oblastima.

© UNICEF/BHG/2009
Mediji, a posebno televizija, imaju veliku ulogu u edukaciji. Djeca izgrađuju sopstvene vrijednosti na osnovu viđenog na televiziji i uče kako da komuniciraju, a mala djeca često misle da je sve što vide na TV prihvatljivo.

U pozdravnoj riječi direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK) Kemal Huseinović istaknuo je važnost saradnje u zaštiti djece od neprimjerneih televizijskih sadržaja. Kazao je kako je bitno da RAK kao regulatorno tijelo bude u kontaktu sa institucijama države, te sa televizijskim emiterima, kako bi se na vrijeme moglo reagirati kako neprimjereni programi ne bi došli do djece i kako bi se izbjegla potreba kasnije regulacije i eventualnog kažnjavanja. Naglasio je da je u BiH veoma rijetko prikazivanje neprimjerenih sadržaja, te da ukoliko se to desi, građani odmah prijavljuju RAK-u nakon čega se preduzimaju korektivne mjere i vrše procedure za utvrđivanje eventualnog kršenja kodeksa i pravila i preduzimaju odgovarajuće sankcije.

- Mislim da bismo prema broju pritužbi koje Agencija dobija posljednjih godina mogli da damo prolaznu ocjenu našim emiterima - kazao je Huseinović i dodao da je najveća odgovornost na uređivačkim politikama i uređivačkim kolegijumima elektronskih emitera.

Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava BiH kazala je kako je za suzbijanje negativnih uticaja na djecu od neprimjerenih televizijskih sadržaja potrebno najprije identificirati problem, te sačiniti plan i strategije.

- Vlasti u BiH moraju tražiti metode kako bi se djeca na najbolji mogući način zaštitila. Imamo jako mnogo pojava sa kojima se nismo ranije susretali. Ono što radi Regulatorna agencija za komunikacije za nas je veoma bitno i predstavlja jedan od svijetlih primjera kako se mogu primjenjivati i neki novi standardi, za razliku od domaćih zakona – kazala je Đuderija.

Šefica UNICEF-a za BiH Florence Bauer u uvodnoj riječi izrazila je zadovoljstvo što se konferencija sa takvom tematikom održava upravo u sedmici obilježavanja 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta.

- Mediji, a posebno televizija, imaju veliku ulogu u edukaciji. Djeca izgrađuju sopstvene vrijednosti na osnovu viđenog na televiziji i uče kako da komuniciraju, a mala djeca često misle da je sve što vide na TV prihvatljivo. Djeca su danas putem medija izložena raznim stavovima i ponašanjima, izložena su nasilju, seksualnosti, gender stereotipima, temama vezanim za droge i alkohol – istakla je Florence Bauer, dodajući kako su prema brojnim istraživanjima djeca izložena ovakvim programima pod rizikom da padnu pod njihov uticaj.

- Upravo to je u suprotnosti sa Konvencijom o pravima djeteta, jer ona jasno kaže da djeca moraju biti zaštićena od svakog oblika nasilja – kazala je Bauer, potcrtavajući da za rješenje ovog problema ne postoji magični štapić, već da je to odgovornost cjelokupnog društva koje mora postaviti standarde, i regulatornog tijela koje se mora brinuti o njihovom provođenju.

Predstavnica Save The Children Andrea Žeravčić kazala je kako je jedan od prioriteta ove organizacije podrška izradi državne strategije za zaštitu djece od nasilja, koje je, kako je navela, u stalnom porastu kako na ulici tako i u domovima.

- Nasilje u medijima je sve eksplicitnije, sadističko i seksualno orijentirano. Povećava se antisocijalno ponašanje, a nasilje se sve češće prihvaća kao legitiman način rješenja konflikta. Mediji imaju odgovornost da zaštite integritet djece i da ih zaštite od nasilja i pornografije – upozorila je Andrea Žeravčić.

Profesorica psihologije na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Jasna Bajraktarević istakla je kako djeca već od prve godine života percipiraju sadržaje koji se emituju na televiziji.

- Sadržaji se trebaju prikazivati uz prethodno upozorenje. Djeci treba pojasniti na primjeren način ono što vidi na televiziji, a nikako ih ne treba držati pod staklenim zvonom jer kad kroče na ulicu njih dočeka surov život. S djecom treba jednostavno razgovarati, objasniti im zbog čega je nešto dobro, a zbog čega nije – kazala je Jasna Bajraktarević potcrtavajući kako je potreban razgovor kako s roditeljima, tako i s prosvjetnim radnicima.

- Bolje je propustiti jedan sat prema planu i programu, ali razgovarati o nekom događaju koji se desio kako bi ga djeca pravilno percipirala i dala svoj sud – kazala je profesorica Bajraktarević.

Pedagozi, psiholozi, predstavnici televizijskih stanica i drugih medija na konferenciji su diskutovali na teme: Mediji i prava djeteta, Zaštita djece i maloljetnika i uloga regulatornih tijela, Scene nasilja i njihov uticaj na djecu, Evropska praksa kvalifikacije i označavanja sadržaja te Označavanje  sadržaja na TV u BiH koje su prezentirali neki od najeminentnijih stručnjaka u svojim oblastima.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children