Priče iz života

Priče iz života

 

Obilježavanje 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta: Konferencija ministara i otkrivanje Zida dječijih želja

Konferencija ministara o pravima djece u BiH

Posljednjeg dana sedmice obilježavanja 20. godišnjice UN-ove Konvencije o pravima djeteta održana je Konferencija ministara i otkriven Zid dječijih želja u državnom Parlamentu. Konferenciju ministara otvorio je Zlatko Horvat, sekretar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koje je i organiziralo ovu konferenciju u saradnji sa UNICEF-om i Upravnim odborom Projekta „Jačanje socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“. On je istakao da se mora obezbijediti jednakost za svu djecu te da dijete treba shvatati kao jedinstvenu ličnost kao i to da su već poduzeti određeni koraci u pravcu poboljšanja dječijeg statusa u BiH nacrtom Strategije socijalnog uključivanja BiH.

- U tom smislu, nadamo se da će Konferencija ministara obrazovanja i zdravstva u BiH, te aktivnija saradnja sa ministarstvima zaduženim za socijalnu zaštitu uroditi plodom u nastojanju da za svu djecu obezbijedimo evropske standarde za razvoj i zaštitu – rekao je Horvat u ime svog ministarstva.

Prema zvaničnim podacima UN-a svakog dana 24.000 djece mlađe od pet godina umre od zaraznih bolesti koje se mogu spriječiti. Zbog toga je Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a BiH, uz prigodne uvodne riječi zadovoljstva što otvara ovu značajnu konferenciju na simboličan dan, istakla da čak ni u najtežoj finansijskoj krizi vlade ne smiju smanjivati novčana izdvajanja za djecu.

- Konvencija je prvi put prepoznala da djeca imaju posebna prava i vlade moraju učiniti sve da poštuju ta prava – rekla je Bauer i podsjetila da se sedmice obilježavanja 20 godina od potpisivanja Konvencije obilježavala u sedam bh. gradova i 193 države koje su potpisale Konvenciju.

Bauer je također kazala da je za 20 godina ostvaren značajan progres: mortalitet djece mleđe od pet godina smanjen za 28 posto, 1,6 milijardi ljudi je dobilo pristup pitkoj vodi, 84 posto djece u svijetu  školskog uzrasta ide u školu, a napravljen je i napredak u suzbijanju AIDS-a nakon što je testiranje na ovu bolest prošireno i na trudnice.

Ovi rezultati ostvareni su i u BiH i na tome vam čestitam – rekla je Bauer i dodala da BiH još uvijek ima tri izazova: siromaštvo (iako se GDP udvostručio, i dalje jedan od pet stanovnika u BiH živi u siromaštvu, a djeca su uvijek više pogođena siromaštvom o ostalih), socijalna isključenost i usluge, odnosno nejednakost prilikom dobijanja socijalnih usluga.

Konferencija je za UNICEF ujedno bila i prilika da predstavi prvi periodični izvještaj BiH o provođenju koncencije o pravima djeteta. Prije četiri godine napravljen je Inicijalni izvještaj BiH i donesen plan aktivnosti pripreme Prvog periodičnog izvještaja o provođenju Konvencije.

Saliha Đuderija, pomoćnica državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice, rekla je da se Prvi periodični izvještaj trenutno prevodi nakon čega će biti poslan Komitetu za prava djeteta. U ovom izvještaju se kao nedostaci provođenja Konvencije navode razlike u određenju dobne granice djece u različitim kantonima kao i nedostatak tačnih statističkih podataka o broju djece, pa su se morali oslanjati na procjene prema kojima u BiH živi 750.000 djece.

- Eksploatacija djece i maloljetnička delinkvencija su bila posebna pitanja u ovom izvještaju. Još uvijek nismo riješili problem neujednačene novčane potpore, ali je bilo dosta pomaka u oblasti obrazovanja, doneseno je dosta zakona – rekla je Đuderija i dodala da kapaciteti koje država ima ni izbliza ne zadovoljavaju potrebe djece.

U izvještaju se posebno ističe podrška UNICEF-a programima za poboljšanje dječije zaštite i veliko učešće u finansiranju projekata.

Žarko Papić, direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja (IBHI), inače UNICEF-og partnera u BiH, kaže da je želio biti blag u svojoj ocjeni, pa je rekao kako slika nije dobra.

Otkrivanje Zida djčijih želja i zahtjeva

Sistem socijalne zaštite je potpuno neefikasan u borbi protiv dječijeg siromaštva. Iako izdvajamo četiri posto za borbu protiv siromaštva, što je daleko više od članica EU, samo 18 posto tih sredstava dođe do onih kojima je stvarno potreban – kaže Papić i zaključuje da sistem ne počiva na stvarnim potrebama.

On je predstavio zvanične podatke o stanju siromaštva prema kojima 18,6 posto stanovnika Bosne i Hercegovine živi ispod osnovne linije siromaštva. Odnosno 630.000 njenih građana živi od 253 marke mjesečno. Oni su, prema Papićevim riječima, u velikom riziku da postanu najugroženija kategorija i često nisu zdravstveno osigurani, ne mogu sebi priuštiti odlazak na kafu pa čak niti pastu za zube.

On smatra da je još gori podatak da se siromaštvo nije smanjilo u periodu od 2004. do 2007. godine kada je država bilježila ekonomski rast, a da siromašni i njihova djeca i dalje ostaju siromašni, te ostaju u začaranom krugu siromaštva.

- Dječije siromaštvo je znatno gore od siromaštva odraslih zbog izgubljenih mogućnosti koje kasnije ne možete nadoknaditi – objašnjava on dodajući tome podatke da tek svako deseto dijete iz siromašnih porodica ima kompjuter.

Priliku da kažu šta je stvarna potreba djece dobilo je šestero djece iz Foče, Novog Travnika i Sarajeva. Ovi učesnici PAR grupa u svojim zajednicama poručili su učesnicima konferencije da znaju i mogu iznijeti svoje mišljenje i jasno im stavili na znanje da poznaju svoja prava zagarantovana Konvencijom:

- Ovo je naš dan, prihvatite ga! Hoćemo prava iz Konvencije, dajte nam ih - jasno su rekli sa skupštinske govornice.

Na konferenciji su između ostalih govorili i Safet Omerović, federalni ministar zdravstva, Predrag Mitrović, pomoćnik federalnog ministra nauke i obrazovanja, te Ivica Marinović, savjetnik federalnog ministra rada i socijalne politike.

Oni su predstavili rad svojih ministarstava koja se odnose na djecu i bili su jednoglavni da njihov rad jeste i mora biti posebno usmjeren na djecu.

Da ne bi zaboravili svoje obećanje i dječije želje, djeca su im u holu zgrade državnog Parlamenta ostavila podsjetnik na Zidu svojih želja.

 


Otkriven zid dječijih želja u zgradi Parlamenta BiH

Jedna od posljednjih aktivnosti sedmice obilježavanja 20 godina od potpisivanja Konvencije o pravima djeteta bila je i otkrivanje Zida dječijih želja u ulaznom holu državnog Parlamenta.

- Ovo je dio naših želja. Za sve nam ne bi bio dovoljan ni Kineski zid. Želimo da Vas podsjeća da odluke donosite u najboljem interesu djece – poruka je koju su Matea Franjić i Hafsa Mulalić uputile parlamentarcima i ministrima prije nego je zid otkriven.

Na njemu se nalazi deset dječijih želja i zahtjeva kojeg je tokom proteklog Kid's festivala pisalo 40.000 djece iz cijele BiH. Od jednostavnih želja za uređenjem školskog igrališta i nabavke kompjutera u školama djeca su poželjela i zemlju čistu od mina, državu bez gladnih i siromašnih, sigurnost i ravnopravnost, ali i želju da se bosanskohercegovačka djeca ne bave politikom.

Zlatko Horvat iz Ministarstva civilnih poslova BiH poručio je djeci da budu glasni i da nije slučajno da se zid nalazi baš u zdradi Parlamenta.
- Svako jutro ćemo zastati i pogledati šta na njemu piše – rekao je Horvat na otkrivanju zida.

Za predstavnicu UNICEF-a u BiH Florence Bauer ovo je bilo jako emotivno iskustvo.
- Ovo je usklađeno sa Konvencijom, dati djeci glas. Svi imaju obavezu prema ovim zahtjevima – rekla je Bauer.

Michael Tatham, britanski ambasador u BiH, napravio je poređenje dječijeg i Berlinskog zida i rekao kako niko nije volio Berlinski, ali mu je ovaj, dječiji, jako drag.

- Najdraže mi je da su djeca odlučna da se njihov glas čuje i hvala im na tome – rekao je Tatham uz poruku svima da umjesto u prošlost treba gledati u budućnost zbog dobrobiti djece.

U pravom slavljeničkom raspoloženju Boris Iarochevich iz Evropske komisije prisjetio se i djece koja nisu u tako dobrom položaju i pozvao sve na solidarnost.

- Svi smo roditelji i treba svakoga dana da mislimo na dobrobit djece. Zid mi se stvarno sviđa i nadam se da će se želje ispuniti – izjavio je Iarochevich dok su se svi prisutni složili da bi na zidu trebalo ostaviti mjesta da se napiše šta je zaista urađeno i koliko su se poštovale dječije želje.

 

 

 

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children