Priče iz života

Priče iz života

 

Tokom proslave 20. Godišnjice Konvencije o pravima djeteta: Otvoren prvi centar za rani rast i razvoj u BiH

© UNICEF
Edin Dzeko i gosti ispred Centra

Simboličnim presjecanjem vrpce, novoimenovani ambasador UNICEF-a u BiH, Edin Dzeko, otvorio je Centar za rani rast i razvoj u sarajevskoj općini Novi grad.

Načelnik općine, G. Damir Hadžić i Šefica ureda UNICEF-a u BiH, Gđa Florence Bauer, izmijenili su potpisane ugovore, kojim se obavezuju na ko-finansiranje centra, uz podršku Evropske Komisije, Vlade Kraljevine Norveške i Odjela za međunarodni razvoj Velike Britanije (DFID). Troškove centra ko-finansiraće općinske vlasti. Centri poput ovog, namijenjeni su za 15.000 korisnika, od kojih oko 2.600 djece, starosne dobi od 0-10 godina.

 “Nismo svi u mogućnosti upisati djecu u vrtiće, najčešće zbog nedostatka sredstava. Zahvaljujući ovakvim projektima, i moje dijete se sad može družiti s vršnjacima i učiti”, rekla je jedna od majki, tokom otvaranja Centra.

UNICEF uspostavlja ovaj inovativni model multisektorske brige o djeci, koji nudi širok spektar usluga djeci i porodicama, posebno se fokusirajući na najugroženije. 
Cilj centra je da kroz obuku i rad sa roditeljima, postigne i unaprijedi  sigurnost djece i žena, koji  trebaju imati na raspolaganju efikasne usluge socijalne i zdravstvene zaštite, te adekvatno obrazovanje zagarantovano zakonima i konvencijama o  dječjim i ljudskim pravima.

UNICEF promoviše ovaj model pristupa djetetu i njegovim potrebama, kao cjelini, prije i nakon rođenja, jer je široko primjenjiv, efikasan i efektivan. On podrazumijeva zdravstvenu i socijalnu zaštitu djece i porodica, stavljajući u fokus poticajno roditeljstvo, rano učenje, te ranu detekciju i intervenciju razvojnih poremećaja, kao i zaštitu od nasilja, iskorištavanja i diskriminacije

© unicef BiH
Djeca i osoblje centra u igri

Cantri za rani rast i razvoj za roditelje i djecu
• Unapređuju poticajno i odgovorno roditeljstvo
• Pomažu uspostavljanju veze među sektorima zdravstva , obrazovanja i socijalne zaštite, s jedne i roditelja i djece, s druge strane.
• Roditeljima i djeci pružaju usluge edukacije budućih roditelja i roditelja male djece
• Obučavaju i rade sa roditeljima rizične djece,
• Pomažu ranoj detekciji razvojnih i zdravstvenih smetnji i daju usluge rane intervencije, te predškolskog odgoja i podrške porodici.
Usluge centra su besplatne za sve korisnike

Sredstvima sa kojima trenutno raspolaže, UNICEF u BiH, trenutno može pokrenuti 4 Centra. Međutim, ova inicijativa, prerasla je u kampanju za sakupljanje sredstava na lokalnom nivou i sklapanje partnerstava sa privatnim kompanijama. Prva kompanija koja je podržala kampanju “Najbolji početak za svako dijete” je Telekom Srpske (M:tel). Sredstvima koje će ova kompanija donirati UNICEF-u, moći će se pokrenuti još dva Centra za rani rast i razvoj.

 “U životu, kao u utakmici, dobar početak je odlučujući za krajnji rezultat”, rekao je Edin Dzeko, Ambasador UNICEF-a u BiH, nakon ceremonije otvaranja.

Najbolji početak za svako dijete je osnova i prilika za ostvarenje svih njihovih prava. Stoga UNICEF apeluje na sve donosioce odluka, da ulažu u ovaj model podrške djeci i porodicama.


Nineta Popovic

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children