Socijalna zaštita i inkluzija

Socijalna zaštita i inkluzija

O SPIS-u

Materijali

SPIS na lokalnom nivou

Sistemi društvene zaštite i inkluzije za djecu u BiH

Zagovaranje i promocija prava djeteta

 

O SPIS-u

Pod sloganom „Za svako dijete“ UNICEF je okupio partnere iz vlade, lokalne zajednice i civilnog društva kako bi unaprijedili sistem socijalne zaštite i inkluzije djece. Uz podršku Evropske Unije, ovaj program doprinosi jačanju sistema i izradi politika i programa za zaštitu socijalno isključene djece i njihovih porodica.

Program Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece (SPIS program) je višegodišnji, multidisciplinarni program podrške pretpristupnom procesu Bosne i Hercegovine (BiH) u oblastima sveukupne društvene zaštite, socijalne inkluzije i prava djeteta. Osnovni cilj programa je da se unaprijede sistemi socijalne zaštite i inkluzije na svim nivoima vlasti, radeći na jačanju okvira javnih politika u oblasti sistema socijalne zaštite i inkluzije i izgradnji kapaciteta pružalaca usluga, vodeći računa naročito u primjeni pristupa zasnovanih na ljudskim pravima i potrebama. Ciljne grupe programa su donosioci politika i stručni radnici koji provode reformu sistema socijalne zaštite, kao i ranjive kategorije djece i porodica. Program finansira Evropska Unija, a u njegovoj implementaciji učestvuju sva nadležna ministarstva, te mnogobrojni partneri iz nevladinog sektora i civilnog društva.

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children