Uvod

Sa djecom i za djecu Bosne i Hercegovine

Sažetak: Program UNICEF-a za BiH 2010 - 2014

UNICEF u Bosni i Hercegovini - prošlost i sadašnjost

Konvencija o pravima djeteta

 

Sa djecom i za djecu Bosne i Hercegovine

Tragovi sukoba koji se dogodio u Bosni i Hercegovini prisutni su još i danas. I današnja djeca osjećaju posljedice rata, odrastajući u svijetu u kome su još uvijek prisutne podjele i gdje je siromaštvo svakodnevnica. Petnaest godina nakon razornog rata od 1992. do 1995. godine, preveliki broj djece se i dalje suočava sa stvarnošću obilježenom siromaštvom i isključenošću.

Fokusirajući se na pravičnost, UNICEF nastavlja blisko sarađivati s partnerima iz vlada podržavajući procese reformi u oblastima obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i pravosuđa, analizirajući pravne okvire, razvijajući standarde i smjernice za dječju zaštitu i inkluziju. UNICEF takođe nastavlja davati podršku za  jačanje sistema i promociju pristupa kvalitetnim inkluzivnim službama na lokalnom nivou društvene zaštite za djecu.

 Sveobuhvatni cilj Programa saradnje za period 2010-2014. godine je jačanje socijalnog uključivanja djece i društvene kohezije unutar zemlje, kroz rad na održivim programima, a u saradnji sa vladinim i organizacijama civilnog društva, zvaničnim institucijama i lokalnim zajednicama.

Godine 2014. obilježit će se četvrtina stoljeća postojanja Konvencije o pravima djeteta. Približit ćemo se i  roku za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva, a to je 2015. godina. Ti ciljevi predstavljaju ključne obaveze koje su svjetski lideri preuzeli još 2000. godine kako bi podstakli razvoj kroz poboljšanje društvenih i ekonomskih uslova.

Naš cilj za godine koje predstoje je nadograditi temelje ostvarenog napretka i zajednički doprijeti do djece kojoj se i dalje uskraćuju prava na opstanak, razvoj, zaštitu i društvenu uključenost.

© UNICEF/BiH
Search:

 Email this article

unite for children