Uvod

UNICEF u BiH: Program 2015- 2019 (sažetak)

UNICEF u Bosni i Hercegovini - istorija

Konvencija o pravima djeteta

 

UNICEF u Bosni i Hercegovini - istorija

© UNICEF

UNICEF je osnovan u okviru odgovora na haotično stanje u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Godine 1947.  Samo godinu dana nakon osnivanja ove organizacije na inauguralnoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, djeca države koja se tada zvala Federativna Republika Jugoslavija bili su među prvim korisnicima UNICEF-ovih pošiljki pomoći. Program prehrane u dotad nezabilježenom obimu, obuhvatio je više od 600.000 djece u najvećoj akciji distribucije mlijeka u čitavoj poratnoj Evropi.

© UNICEF/ HQ95-0533/Roger LeMoyne

Gotovo pola stoljeća kasnije, UNICEF je bio jedan od prvih koji je odgovorio na izbijanje rata u bivšoj Jugoslaviji 1991. godine. Sljedeće godine, samo tri mjeseca nakon što su počele borbe u Bosni i Hercegovini (BiH), UNICEF je otvorio svoj ured u Sarajevu. Kao dio male UN-ove porodice, UNICEF je zajedno sa UNHCR-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom počeo odgovarati na potrebe žena i djece zahvaćenih krvavim sukobom. UNICEF je posvećen zaštiti prava djece na život i nesmetan razvoj, kao i stvaranju uslova koji će im omogućiti da dostignu svoj puni potencijal. Da bi odgovorio na ovu ljudsku tragediju, UNICEF je sarađivao sa preostalim službama koje su radile s majkama i djecom na distribuciji humanitarne pomoći vrijedne 47 miliona dolara. Usred ovakve krize, UNICEF je pomogao u obuci stručnih lica kako bi se mogli bolje nositi sa golemom patnjom koja je zadesila porodice i djecu u Bosni i Hercegovini.

U poratnom periodu, UNICEF je počeo raditi na rješavanju posljedica rata i neposrednim potrebama porodica i djece. Vremenom je UNICEF-ova uloga evoluirala od pružatelja humanitarne pomoći do agencije koja podržava vladine institucije i organizacije civilnog društva u njihovim nastojanjima da restrukturiraju službe podrške kako bi se mogla ostvarivati prava djece, omladine i žena. UNICEF-ova pomoć tokom prve decenije nakon konflikta, u ukupnom iznosu od oko 50 miliona dolara, korištena je za potpomaganje aktivnosti zagovaranja u cilju zadržavanja prava žena i djece na dnevnom redu kreatora politika, za poboljšanje obrazovnog sistema, podsticanje odmaka od formaliziranih metoda nastave prema više aktivnom pristupu zasnovanom na učenju, te za jačanje sistema dječje zaštite i zbrinjavanja. 

Posljednjih godina, fokus u BiH se prebacio sa rekonstrukcije na razvoj. Kako je zemlja i dalje u procesu tranzicije, izgradnja održivog i izvodivog sistema socijalne zaštite za svako dijete ostaje jedan od glavnih ciljeva.

 UNICEF je podržao uvođenje principa škola-prijatelja djece u osnovne škole u BiH i nastavlja raditi s djecom koja su izložena isključivanju, diskriminaciji i siromaštvu. U svjetlu sadašnjih nastojanja zemalja bivše Jugoslavije na pridruživanju EU, nastavljamo nadograđivati temelje za usvajanje evropskih načela socijalne inkluzije i za razvoj državnih kapaciteta u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children