Uvod

UNICEF u BiH: Program 2015- 2019 (sažetak)

UNICEF u Bosni i Hercegovini - istorija

Konvencija o pravima djeteta

 

Konvencija o pravima djeteta

Djeca trebaju posebnu zaštitu. U ophođenju s njima - tako se kaže - pokazujemo svoje pravo lice. To vrijedi za odrasle, ali isto i za društva i države. Nema razdoblja u kojemu djeca nisu bila zlostavljana i iskorištavana, a to je oblik posebno teške povrede ljudskih prava.

Zbog toga su Ujedinjene nacije od samog početka preuzeli taj problem. Godinu dana nakon osnivanja organizacije, Generalna skupština Ujedinjenih naroda, 11. prosinca 1946. osnovala  je Foond za pomoć djeci - UNICEF.

Pregled prava može se sažeti u deset tačaka:

1. Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije.

2. Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zaštite zdravlja kao i zdravstvene preventive i medicinske brige.

3. Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Osim toga, mora im se osigurati i posjet školama koje bi ih mogle dalje obrazovati.

4. Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. 

5. Djeca i mladi imaju pravo na informiranje, kao i na to da svoje mišljenje slobodno kažu i  budu saslušani.

6. Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili odgajatelji ne smiju primjenjivati silu. Zloupotreba i zlostavljanje djece su zabranjeni.

7. Djeca i mladi imaju pravo u ratu i bijegu  dobiti posebnu pomoć i zaštitu.

8. Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i na zaštitu od seksualnog zlostavljanja.

9. Djeca i mladi imaju pravo na život sa svojim roditeljima i na kontakt s oba roditelja ako oni žive razdvojeno.

10. Djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje, kao i na aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

 

 

 

 

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

Konvenciju o pravima djeteta usvojila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 20. novembra 1989. godine. To je do danas u svijetu najviše puta ratificiran dokument o ljudskim pravima.


[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)
Search:

 Email this article

unite for children