Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Konkurs za najbolje crteže sa svrhom promovisanja prava i potreba djece i obitelji suočenim sa HIV / AIDS-om

© UNICEF/BiH
UNICEF Representative i direktor Zavoda za javno zdravstvo sa najuspjesnijim ucesnicima konkursa

Najuspješnijim radovima sa takmičenja fotografija i crteža o HIV-u i AIDS-u dodjeljene su simbolične nagrade na prigodnim ceremonijama održanim u oba entiteska zavoda za javno zdravstvo - u Sarajevu i Banjaluci. Najuspješniji učesnici po ocjeni stručnog žirija nagrađeni su mobilnim telefonima i foto aparatima.

© UNICEF/BiH

„Rezultati ovog takmičenja u crtanju ističu i slave bogate kreativne talente djece u Bosni i Hercegovini. Najvažnije, ono je takođe imalo veoma bitnu društvenu svrhu. Kroz uspješnu saradnju, dobili smo uvid u percepciju, stavove i nivoe razumijevanja učenika o pitanjima HIV/AIDS-a i njegovog utjecaja na mlade i društvo“ – istaknula je gđa June Kunugi, predstavnica UNICEF-a BiH.
UNICEF je inicirao ovo takmičenje kako bi prekinuo šutnju i stigmu u vezi sa  HIV/AIDS-om.i kako bi se istakla prava i potrebe djece i porodica koje su suočene sa ovom bolešću.

Iako su u mnogim slikama korišteni negativni, strašni likovi kao što su čudovišta i šprice za drogu pokazujući opasnosti ove bolesti i njenog širenja, ono što je bilo jako dirljivo je vidjeti slike gdje su djeca, kroz sopstvene inicijative i umjetničko izražavanje, pokazala suosjećanje za ljude koji boluju od HIV/AIDS-a, te su pokazali potrebu da se zaštite posebice žene i bebe. Jedan od crteža koji je pobijedio imao je jako lijep slogan: „Borimo se protiv AIDS-a a ne protiv ljudi koji imaju AIDS“ – dodala je gđa Kunugi.

Inicijativom je bilo obuhvaćeno preko 80 osnovnih i srednjih skola u Federaciji BiH kao i sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj. Učenici su na ovaj način  imali prilike da prikažu svoja znanja i izraze stavove o HIV-u  i AIDS-u kao i života osoba sa HIV-om i postojeće stigme i diskriminacije koja je povezana sa AIDS-om u našem društvu.

„Drago nam je vidjeti aktivnu participaciju djece u izradi crteža prilikom ovog takmičenja. Pored aktivne participacije, mladi su unaprijedili svoja znanja, životne vještine i svijest o zaštiti od HIV-a. Kroz diskusije i upoznavanja sa temom kroz stampani info materijal“ – komentirala je Dr. Alma Škopo, koordinator ove kompeticije u Zavodu za javno zdravsto u Federaciji BiH.

Organizator akcije su Zavod za javno zdravstvo Federacije i Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske uz podršku Ministarstva obrazovanja FBiH. Finansijsku podršku akciji je obezbijedio UNICEF, sredstvima švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA).

Akcije ovog tipa bi trebalo da postanu tradicionalne u narednim godinama i želimo osigurati njezinu trajnost kroz aktivno učešće Ministarstava i javnih uprava kao sto su Zavod za javno zdravstvo i pedagoške službe.  Iako je prevalencija HIV-a i AIDS-a još uvijek niska u Bosni i Hercegovini, prema nedavnoj provedenoj anketi u ovoj zemlji, visoko rizična ponašanja su prisutna, uključujući korištenje droga u ranoj dobi i nezaštićeni spolni odnosi među mladima“ rekao je Dr Ranko Petrović, HIV/AIDS specijalist u UNICEF-u BiH.
Regija Centralne i Istočne Evrope i Saveza nezavisnih država ima najveću stopu  rasta broja HIV infekcija u svijetu – broj slucajeva  se povecao za 150 % u proteklih 6 godina, i što čini povećanje za dvadeset puta u manje od deset godina.

Sinanovic Aldina V b Prva OS Srebrenik
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Mirza Islamovic VI e Prva OS Srebrenik
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Katarina Pejic 7 c (14 god) OS Stjepana Radica Ostra Luka-Bok ORASJE
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

 

 

 

 

Govor gdje June Kunugi, UNICEF Representative u BiH

Obraćanje June Kunugi, predstavnice UNICEF-a,
na ceremoniji dodjele nagrada u FBiH za
takmičenje u crtanju povodom kampanje
“Ujedinimo se za djecu Ujedinimo se protiv AIDS-a”
Sarajevo, 10.7.2008. godine


[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)
Search:

 Email this article

unite for children