Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Parlament Federacije usvojio Deklaraciju o pravu djeteta na imunizaciju

© UNICEF/BiH

Deklaraciju o pravu djeteta na imunizaciju prezentirao je Federalni ministar zdravstva a usvojili svi clanovi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj događaj je organiziran u sklopu  programa Evropske sedmice imunizacije  (ESI ) uz prisustvo djece iz  Sarajevskih obdaništa  koji su svojim ucešćem i pjesmom izmijenili zgradu parlamenta po svojoj mjeri.
Pored toga, u ime svih članova Parlamenta, Federalni ministar zdravstva je zahvalio UNICEF- u na dogoročnoj podršci  Federalnoj vladi u sprovodjenju programa imunizacije u BiH.

© UNICEF/BiH

Ovo je prvi put da su djeca pozvana u zgradu Parlamenta da sjede zajedno sa političarima i da učestvuju u sjednici Parlamenta. UNICEF- ove brošure i plakati, izrađeni u okviru Evropske sedmice imunizacije, su bili postavljeni na govornicu,  prenoseći  poruku o pravu djeteta na imunizaciju i podsjećajući odrasle /političare na njihove odgovornosti.

Cijeli događaj  privukao je pažnju novinara i  predstavnika medija koji su pratili i izvještavali o ovom neobičnom događaju. Inicijativa o Parlamentu po mjeri djece  će se najvjerovatnije nastaviti u BiH. Ona, i u drugim zemljama,  može biti korištena kao instrument  za podizanje svijesti i odgovornosti kreatora politika koje se odnose na dječja prava.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children