Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

UNICEF i “Dubai Cares” - zajedno u projektu “Škole i zajednice po mjeri djeteta”

Sarajevo, 18. april, 2008. – UNICEF i “Dubai Cares” prezentirali su danas novi projekat pod nazivom: “Škole i zajednice po mjeri djeteta”. Kroz kampanju Dubai Cares, obezbijeđen je milion dolara za ovaj projekat, kojim se planira obuhvatiti oko 30,000 djece i porodica, na pet različitih lokacija širom BiH.
 
Opštine Foča, Goražde, Drvar, Kiseljak i Istočna Ilidža, izabrane su na osnovu procjene situacije u školama i zajednicama, a u konsultaciji sa nadležnim ministarstvima, sa kojima UNICEF sarađuje već godinama. “Opći cilj ovog projekta je podržati obrazovanje, te smanjiti društveni rizik, naročito za marginaliziranu djecu, a s druge strane promovisati društvenu jednakost i poštivanje kulturalnih razlika među mladima. Započinjemo na ovih pet lokacija, kako bi postigli maksimalnu sektorsku saradnju na nivou škola i opština. Ovakav pristup se oslanja na prethodna iskustva i projekte UNICEF-a i jako smo zahvalni Šeiku Mohammed bin Rashid al Maktoum-u i našim partnerima u Dubaiju, što su omogućili njegov nastavak.” – rekla je June Kunugi, Predstavnica UNICEF-a.

Rezultati projekta će podrazumijevati: poboljšanje kvaliteta nastavne prakse, kreiranje okruženja po mjeri djece, bolju sigurnost u školama, uspostavljanje partnerstva sa djecom, roditeljima i etnički mješovitim zajednicama, podučavanje djece toleranciji i poštivanju različitosti, bolju saradnju škola i zajednica, tehničku podršku donosiocima odluka o obrazovnim politikama kao i raspoređivanje finasijskih  sredstava  prema modelu  inkluzivnog, djeci prilagođenog školstva.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children