Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Obilježavanje Evropske sedmice imunizacije u Bosni i Hercegovini pod sloganom “Ja sam dijete, vakciniši me”

Već drugi put se u našoj zemlji obilježava Evropska sedmica imunizacije (ESI), u trajanju od 21 – 27 aprila 2008. Zahvaljujući sredstvima doniranim od Njemačkog komiteta, UNICEF u BiH podržaće brojne aktivnosti vezane za obilježavanje ovog događaja.

ESI će se obilježiti u 33 zemlje Evrope, sa posebnim ciljem da se dođe do marginalizirane djece, koja su uglavnom nevakcinisana i teško dostupna redovnom programu imunizacije, a  na području BiH će se obilježiti pod sloganom “Ja sam dijete, vakciniši me.” Ovom porukom se apeluje na odrasle da ispoštuju osnovno dječije pravo i zaštite djecu od bolesti, tako što će im obezbjediti sigurnu i pravovremenu vakcinaciju.      

Ovogodišnje aktivnosti ministarstava zdravstva i UNICEF-a, biće usmjerene na tri ciljne skupine stanovništva, ključne u ostvarivanju programa imunizacije, a to su roditelji, zdravstveni radnici i političari. Unutar obilježavanja ESI, UNICEF će podržati produkciju informativnog materijala za roditelje i zdravstvene radnike o značaju i bezbjednosti programa imunizacije. Biće organizirana i  terenska vakcinacija za marginaliziranu djecu kao i promocija dopunske vakcinacije protiv morbila i rubeole. UNICEF će podržati i održavanje 21 treninga za 300 zdravstvenih radnika, kao i rad 150 mobilnih timova koji će izvrstiti terensku vakcinaciju djece iz romskih i povratničkih naselja u RS. Pored toga, u javnosti će se promovirati eliminacija morbila i prevencija infekcije rubeole tokom trudnoće i odrzavanje statusa BiH kao “zemlje oslobođene dječije paralize”. Pored toga, biće organizirane svečanosti obilježavanja u dječijim vrtićima, sa izradom dječijih radova na temu imunizacije, a sve uz veliko sudjelovanje medija s ciljem  senzibilizacije o značaju i promociji imunizacije.
“Na osnovu iskustava iz prošle godine, ponovo ćemo organizirati terensku vakcinaciju za djecu iz povratnicke i romske populacije, koju nismo uspjeli obuhvatiti redovnim programom imunizacije. Na ovaj način pokušaćemo da potpuno vakcinisemo marginaliziranu djecu, a istovremeno promovisati značaj imunizacije kao i novu vakcinu protiv meningitisa, uvedenu u kalendar vakcinacije ove godine” rekao je dr. Mitar Tešanović, epidemiolog Instituta za zaštitu zdravlja RS.    
Da bi se osigurala podrška entitetskih vlada programu imunizacije, deklaracija o ESI zasnovana na vakcinaciji kao osnovnom dječijem pravu, biće prezentirana na skupštini vlada FBiH i RS i očekuje se njeno usvajanje. Prema rijecima Prof. Zlatka Puvačiča, Federalnog koordinatora za imunizaciju, na ovaj način bi se ostvarila održivost i obezbjedilo prioritetno mjesto i značaj programa imunizacije u okviru ostalih programa enitetskih vlada. U realizaciji ovog sveobuhvatnog programa, ESI je podržao i ured WHO-a, koji je aktivno sudjelovao u planiranju i pružanju stručne pomoći.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children