Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Ministrica vanjskih poslova Andore posjetila UNICEF kako bi se upoznala sa rezultatima projekta podrške sistemu obrazovanja u BiH

© unicef bih
Djeca u jednoj od škola prijatelja djece u BIH

Sarajevo, 21 Mart: Tokom svoje prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini, NJ.E. Meritxell Mateu Pi, Ministrica vanjskih poslova Andore, posjetila je ured UNICEF-a u Sarajevu, gdje je imala priliku čuti sve o rezultatima projekta Škole – prijatelji djece, za čiju je implementaciju Vlada Andore u periodu od 2003-2007 donirala milion eura.

Zahvaljujući ovom projektu, za koji su sredstva obezbijedile Vlada Andore i Nacionalni Komitet Andore za UNICEF, više od 105,000 djece upoznalo je dobrobiti novih principa učenja, fokusiranih na dijete. Više od 86% osnovnih škola učestvovalo je u ovom projektu, dok je ukupno 24% ili 5,436 nastavniko, prošlo kroz program obuke, a 530 učionica opremljeno adekvatnim namještajem. Pored toga, uspostavljeno je i opremljeno 14 centara za obuku nastavnog osoblja u Bosni i Hercegovini.

UNICEF se u cjelosti finansira dobrovoljnim prilozima pojedinaca, privrednih subjekata, fondacija I vlada. Zajednički program saradnje UNICEF-a i Vlade u BiH 2005-2008, fokusira se na jačanje kapaciteta vlada, zajednica i pojedinaca, da ukažu na problem i riješe problem socijalne isključenosti I njenih efekata na djecu, žene i mlade ljude, a sve kako bi se osigurao jednak pristup kvalitetnim službama, uključujući i osnovno obrazovanje za sve.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children