Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

UNICEF obilježava Međunarodni dan žena naglašavajući značaj investiranja u zdravlje majki

UNICEF obilježava Međunarodni dan žena (8 mart) skrećući pažnju na potrebu za unapređenjem zdravstvene zaštite majki. 

Osiguranjem boljeg pristupa zdravstvenoj zaštiti za majke smanjit će procijenjeni broj od pola miliona smrti povezanih sa trudnoćom koje se dese svake godine, a takođe će smanjiti i stopu smrtnosti djece.

“Pokazatelji Svjetske zdravstvene organizacije  kažu da je za djecu bez majki vjerovatnije da će umrijeti prije navršene dvije godine života, nego što je to slučaj sa djecom čije su majke žive.”, rekla je Ann. M. Veneman,  izvršna direktorica UNICEF-a. “Unapređenje zdravlja trudnica i rodilja je neophodno kako bi se osiguralo da djeca prežive svoje prve godine.”

Uzroci smrtnosti majki variraju kroz regione i zemlje, ali smrtnost majki je daleko veća u svijetu u razvoju nego u razvijenim zemljama. Dok je broj zemalja sa srednjim prihodom napredovao u smanjenju smrtnosti majki, manje napretka je postognuto u zemljama sa niskim prihodom, posebno u sub-saharskoj Africi. U Zapadnoj i Centralnoj Africi, prosječan rizik da će žena umrijeti na porodu je 1 naspram 17, u poređenju sa 1 naspram 8000 u razvijenim zemljama.
 
Procjenjuje se da jedna od četiri trudnice ne dobije prenatalnu i više od 40 procenata porodi se bez pomoći osposobljenog stručnjaka.

“Pristup pre- i post- natalnoj brizi mora biti unaprijeđen, kao dio integriranih napora da ojačaju zdravstvene službe” rekla je Veneman. “Investiranje u zdravlje majki je krucijalno za dostizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva.”

Uticaj nedostatka adekvatne brige za trudnice i novorođenčad pridonosi usložnjavanju drugih problema sa kojima se žene u svijetu suočavaju, kao što su silovanja, nasilje i rani (maloljetnički) brakovi.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children