Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Novosti

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Dječiji glasovi važni za diskusije o klimatskim promjenama

Dva dana nakon uručenja Nobelove nagrade stručnjacima za okoliš, UNICEF je objavio publikaciju koja opisuje zabrinutost djece i mladih za klimatske promjene.

Publikacija “Klimatske promjene i djeca” razmatra efekte klimatskih promjena na zdravlje i razvoj djece i planirano je predstavljena istovremeno sa UN konferencijom svjetskih lidera o klimatskim promjenama na Baliju.

“Kada su mladi upitani da nabroje svoje najveće brige u vezi sa svijetom u kome žive, jedna od tema koja se našla visoko na listi su klimatske promjene” kaže Izvršna direktorica UNICEF-a Ann M. Veneman. “Dok imamo još mnogo za naučiti o posljedicama klimatskih promjena, ekonomski i socijalni razvoj ne mogu biti održivi ako odlučno ne riješimo to pitanje.”

Istovremeno sa konferencijom na Baliju, Specijalna sesija UN-a na visokom nivou posvećena je  djeci i mladima i održava se u sjedištu UN-a u Njujorku. Ovaj sastanak, nazvan “Svijet prilagođen djeci, pet godina kasnije”, će procijeniti rezultate nakon Specijalne sesije UN-a za djecu, održane 2002 godine.

Izvještaj Klimatske promjene i djeca će biti prezentiran na specijalnom paralelnom zasijedanju ove specijalne sjednice UN-a u Njujorku. Događaj, čiji je domaćin Vlada Grčke će povezati dva važna pitanja ova dva međudržavna sastanka. 

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) skoro četvrtina svih smrti mogu se pripisati okolišnim faktorima, i ovaj broj se penje na više od jedne trećine smrti među djecom mlađom od 14 godina.

Još jedna UNICEF-ova publikacija nedavno objavljena – statistički pregled napretka u pravcu ostvarenja Milenijumskih razvojnih ciljeva nazvan “Napredak za djecu” prezentiran je 10 decembra –ponudio je detaljne podatke o napretku u smrtnosti djece u periodu od 1990.

Ipak, tri najveća uzroka smrtnosti među djecom – infekcije dišnih puteva, bolesti dijareje i malarija – su čvrsto povezane sa faktorima životne okoline. Svjetske zdravstvena organizacija predviđa da bi smrtnost od astme, raširene hronične bolesti među djecom, mogla porast za 20% do 2016 ukoliko se hitno ne poduzmu mjere koje bi smanjile emisiju štetnih plinova iz automobila i fabrika.

UNICEF sarađuje sa Okolišnim programom UN-a (UN Environment Programme) i UN Okvirnom konvencijom o klimatskim promjenama  (UNFCCC), između ostalih kako bi se razvila strategija za promociju zdravog i sigurnog okoliša za djecu. Ova strategija će se fokusirati na mjere prevencije rizika za preživljavanje djece, zaštitu i obrazovanje, uz istovremeno jačanje kapaciteta  za  odgovor na potrebe djece i slučaju humanitarne krize vezane sa klimatskim promjenama.

Dok je većina resursa na planeti pod prijetnjom klimatskim promjenama, jedan od važnih obnovljivih izvora energije – snaga mladih ljudi da pokrenu promjene – je dostupna u neograničenim količinama. Zajedno sa svojim partnerima, UNICEF takođe razvija Info paket za edukaciju o životnoj sredini, kako bi osposobio djecu da zaštite i očuvaju svoju životnu sredinu.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children