Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

UNICEF-ovo upozorenje: djeca osjećaju posljedice poskupljenja

© UNICEF/BiH/Irfan Redzovic

Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) Vijeća ministara BiH, zajedno sa UNICEF-om, Save the Children UK i DFID-om, razvili su metodologiju za procjenu uticaja makroekonomskih strategija na djecu - Child Right’s Impact Assessment (CRIA). Poduzeto istraživanje testiralo je metodologiju ispitujući potencijalni uticaj poskupljenja cijena električne energije na djecu i mlade u kontekstu aktuelnih reformskih procesa u ekonomiji BiH. Ovo istraživanje takođe pruža set indikatora dobrobiti djece koji mogu biti korišteni pri implementaciji socio-ekonomskih reformi i procjeni njihovog uticaja na djecu. Ova studija daje glas djeci i njihovim roditeljima, kao i pružateljima usluga i ukazuje na potencijal ozbiljnog uticaja na dalje povećanje u cijenama osnovnihi životnih namirnica na dobrobit domaćinstava sa djecom i na usluge za djecu.

Ovaj izvještaj koristi dostupne izvore informacija kombinujući ih sa kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima kako bi se identificirala ranjiva domaćinstva i ocijenio odgovor i strategija koji bi mogli pomoći ovim domaćinstvima da se nose sa efektima povećanja cijena električne energije. Takođe, studija opaža i potencijalni uticaj bilo kojeg poskupljenja koji bi predstavljao ekeonmski teret na porodice i domaćinstva u BiH. Studija je procijenila i potencijalni uticaj ovog poskupljenja i na institucije koje rade za djecu i sa djecom, kao što su škole i institucije za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja.

Roditelji koji su učestvovali u istraživanju saglasili su se da bi svako poskupljenje promijenilo navike i životni standard djece. “Danas sve ima uticaja na djecu. Oni osjećaju neodgovornost i nezrelost odraslih koji odlučuju u njihovo ime.” “Poskupljenje struje  bi najvie pogodilo mlade, jer bi roditelji, čak i ne znajući, počeki stedjeti na odjeći, školovanju, namirnicama.” 

“Djeca pate zbog siromaštva…Djeca već nemaju normalne uslove za razvoj (obrazovanje, ishranu, higijenu, slobodno vrijeme i slično” – bile su neke od izjava roditelja prikupljenih tokom ovog istraživanja.

Mnogi predstavnici škola, zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad izjavili su da bi poskupljenje struje vodilo ka ozbiljnom padu kvaliteta i dostupnosti usluga za djecu. Na primjer, predstavnici nekih osnovnih škola predvidjeli su moguće skraćivanje časova jer ne bi mogli koristiti neke vrste didaktičke opreme koja koristi električnu energiju. Zdravstveni radnici vidjeli su mogućnost poskupljenja zdravstvenih usluga zbog toga što zdravstvene utanove ne bi mogle osiguati specijalističke zdravstvene usluge.

“Bilo koja odluka o poskupljenju životnih namirnica mora biti pažljivo razmotrena kako bi se procijenio njen uticaj na porodice sa djecom i da bi se osiguralne mjere za ublažavanje tih efekata. Djeca i njihove porodice već predstavljau ranjivu grupu, posebno osjetljivu na siromaštvo i naša je odgovornost da osiguramo njihovu zaštitu od neželjenih šokova na makroekonomskom nivou.” – izjavila je June Kunugi, predstavnica UNICEF-a u BiH.

Preporuke za ublažavanje efekata potencijalnih poskupljenja cijena električne energije, objavljene u ovom izvještaju uključuju niže tarife za pružatelje usluga u javnom sektoru i posebno ciljane olakšice za ranjive porodice.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children