Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Međunarodni dan djeteta: prilika za UNICEF da analizira dosadašnje rezultate i pogleda unaprijed

© UNICEF/BIH/2007
Djeca u prvom redu na Konferenciji

Zajedno sa partnerima iz civilnog društva, vladom i međunarodnim organizacijama, UNICEF BiH organizirao je konferenciju kako bi zajedno ocijenili doprinos UNICEF-a ostvarenim rezultatima u razvoju socijalnih politika i inkluzivnim osnovnim socijalnim uslugama od 2005. Tokom Konferencija  takođe je bilo riječi o okviru programa koji će biti podržan do kraja 2009. Zamjenica regionalne direktorice UNICEF-a, gđa Shahnaz Kianian-Firouzgar i direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje, gđa Ljerka Marić su oficijelno otvorile Konferenciju.

© UNICEF/BIH/2007
Visoki zvaničnici, ambasadori i predstavnici međunarodnih organizacija dobili su na prijemu poruke djece.

Prijem kojim je obilježen Međunarodni dan djeteta  bio je prilika za djecu da prezentiraju svoju viziju svijeta prisutnim gostima.

Specijalni gost na konferenciji bila je gđica Lejla Musakadić, koja će predstavljati djecu Bosne i Hercegovine na Specijalnoj sesiji Ujedinjenih nacija “World fit for Children plus five” - “Svijet prilagođen djeci - pet godina poslije”

 

 

 

 

 

18 godina Konvencije o pravima djeteta

Ove godine Međunarodni dan djeteta predstavlja 18-tu godišnjicu usvajanja Konvencije o pravima djeteta. Ovaj dokument je otvoren za potpise 20. novembra 1989. On postavlja temelj za bolji život djece i predstavlja najšire prihvaćen dokument o ljudskim pravima na svijetu. Konvencija identificira, između ostalog, pravo na život, pravo na zaštitu od štetnih uticaja, iskorištavanja i zuloupotrebe i pravo na punu participaciju u odlučivanju u porodici, kulturnom i društvenom životu. Konvencija je postala univerzalno prihvaćena mjera globalne odgovornosti prema djeci i efikasno sredstvo za unapređenje uslova i promociju okolnosti povoljnih za život i razvoj djeteta.


Search:

 Email this article

unite for children