Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Djeca sa posebnim potrebama

Bosna i Hercegvina je 2004. usvojila okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju, koji podržava uključenje djece sa posebnim potrebama u regularnu nastavu. Ipak, nedostatak operativnih smjernica za implementaciju zakona direktno narušava prava ove djece na jednak pristup obrazovanju. Nadalje, mnogo škola u BiH ne zadovoljava standarde za omogućavanje fizičkog pristupa ove djece školama. Obuka nastavnika prije stupanja u službu, kao i tokom službe, nije harmonizirana sa zahtjevima reforme obrazovanja, modernih nastavnih metoda i odredbi zakona.
Prema izvještaju UNICEF Innocenti centra, “ Djeca sa posebnim potrebama u tranziciji u zemljama Centralne i Istočne Evrope, bivšeg Sovjetskog Saveza i Baltika, ukupan broj djece sa posebnim potrebama, u 27 zemalja se utrostručio, od 500,000 u 1990.godini do 1,5 milion u 2000. godini.
Još oko million takve djece ostalo je neregistrovano. Većina njih smještena je u odvojene institucije, suočena sa stigmatizacijom i diskriminacijom. Ne postoje tačni podaci za BiH, ali ukupna slika upozorava na probleme i ove, prečesto zaboravljene djece. Isti izvještaj naglašava činjenicu da većina djece sa neurološkim problemima (poput cerebralne paralize, autizma, poteškoća sa učenjem, manjkom pažnje usljed hiperaktivnosti) ne primaju nikakve lijekove, što je posljedica ili nedostatka ovih lijekova ili nesigurnost oko indikacija za njihovu upotrebu.

UNICEF-ovo istraživanje potvrdilo je i da siromaštvo i posebne potrebe, često idu pod ruku jedno s drugim, pojačavajući se međusobno. Obično su porodice u kojima žive djeca sa posebnim potrebama siromašnije od ostalih. Zbog toga su poteškoće koje ova djeca imaju često kasno dijagnosticirane, kad već postane prekasno za tretman, tako da ostaju doživotno.
Nedostatak podrške od strane države i ograničen pristup službama zaštite i njege za djecu s posebnim potrebama, često tjera roditelje da rješenje nađu tako što smjeste svoju djecu u institucije.
 Kao i u drugim zemljama regije, i u BiH ne postoji adekvatno predškolsko obrazovanje za djecu s posebnim potrebama, osobito u selima i udaljenim mjestima. Ako i postoje takve ustanove, one su uglavnom finansirane iz privatnih fondova. U manjim zemljama, pogođenim ratom, kao što je to BiH, UNICEF i nevladine organizacije odigrale su ključnu ulogu u omogučavanju rada ovakvih službi, ali ono što ostaje problem jeste pristup tim službama.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children