Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Vlada Norveške i UNICEF potpisali ugovor o podršci sistemu društvene zaštite i inkluzije za djecu u BiH

UNICEF BIH
© UNICEF BiH

Sarajevo, 14 Juni 2007 – Vlada Norveške i UNICEF potpisali su ugovor vrijedan oko 2,5 miliona norveških kruna, odnosno oko 600,000 KM za finansijsku podršku novog UNICEF-ovog projekta podrške pod nazivom “Jačanje sistema društvene zaštite i inkluzije za djecu u BiH”. Ovaj iznos predstavlja podršku za jednu godinu implementacije trogodišnjeg programa podrške Bosni i Hercegovini za ispunjavanje uslova za pristup EU, iz  domena društvene zaštite i dječijih prava. Za implementaciju projekta, planirana su i sredstva Sredstva Evropske komisije i DFID-a. 

unicef bih
© UNICEF BiH

Primarni partner UNICEF-a u ovom projektu je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje će koordinirati državna, entitetska i kantonalna ministarstva odgovorna za socijalnu zaštitu, zdravlje, obrazovanje i ljudska, odnosno dječija prava. Projekat je definiran tokom proteklih mjeseci u bliskoj saradnji sa domaćim i međunarodnim parterima oslanjajući se na 15 godina iskustva UNICEF-a u BiH u radu sa marginaliziranom djecom ove zemlje.

Radionica na kojoj će projekat biti predstavljen održat će se u Neumu od 18 – 20 juna uz prisustvo velikog broja partnera iz institucija vlade, ministarstava, nevladinih organizacija, medija, te stručnjaka iz oblasti društvene zaštite, inkluzije i prava djeteta.

„Dok se različiti aspekti društvene zaštite administriraju kroz različite sektore vlasti, uključujući sektore zdravstva i obrazovanja, princip ljudskih prava o nediskriminaciji, u fokus nam stavlja isključene i marginalizirane grupe djece, kako bi se zaštitila i ispunila prava najugroženijih .”, rekla je June Kunugi, Predstavnica UNICEF-a za BiH.

UNICEF definira “Društvenu zaštitu” kao skup javnih aktivnosti, koje poduzima država ili pojedinci, a kojima se ukazuje na rizike, ugroženost I hronično siromaštvo. Društvena inkluzija je proces kojim se osigurava da oni kod kojih postoji rizik od siromaštva i/ili društvene marginalizacije, dobiju prilike i sredstva, neophodna za sudjelovanje u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, te ostvare standarde, koji se smatraju dostojnim društva u kom žive.

Kao država koja nastoji pristupiti EU, Bosna i Herzegovina moraće svim svojim građanima omogućiti da uživaju korist ekonomske integracije i razvoja. Samo na taj način, razumijevajući multidimenzionalnu prirodu siromaštva, država može osigurati društvenu inkluziju.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children