Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Poziv za prijave: Nagrada radio i TV stanicama za prošlogodišnji ICDB – Ujedinimo se za djecu, ujedinimo se protiv AIDS-a

© UNICEF

UNICEF i Međunarodna akademija za televizijsku umjetnost i nauku pozvali su emitere da se prijave za nagradu 2007 godine povodom Dana emitovanja dječijeg programa (International Children’s Day of Broadcasting Award - ICDB).  Nagrada povodom ICDB će biti dodijeljena emiteru čiji program najbolje reflektuje temu prošlogodišnjeg ICDB – Ujedinimo se za djecu, ujedinimo se protiv AIDS-a, i koja demonstrira sveukupnu posvećenost učešću djece u medijima.

Radio emiteri su takođe pozvani da podnesu svoje prijave, jer će 2007 godine biti dodijeljena nagrada i za najbolje radio programe povodom ICDB.

Da bi ušli u konkurenciju za ICDB nagradu, programi su trebali biti emitovati na dan 10 decembar 2006, ili blizu ovog dana.  Rok za prijave je 18 maj 2007. Formulari za prijave, kao i više informacija dostupni su na sljedećoj adresi: www.unicef.org/icdb

Kako bi ohrabrili učešće mladih u medijima, članovi žirija će, osim kvalitete rada, ocjenjivati i napore radio i TV stanica da osiguraju redovno učešće mladih u programu.

"Djeca imaju pravo izraziti svoje mišljenje; stanice širom svijeta zalužne su, jer se to i događa – ne samo tokom jednog dana u decembru, nego tokom cijele godine” – rekao je Stephen Cassidy, šef UNICEF-ovog odjela za internet,  emitovanje i fotografije. “Ovim putem želimo da ih nagradimo za njihovu posvećenost i predanost.

Said Fred Cohen, predsjednik Međunarodne akademije ”Mi smo veoma ponosni na 16 godina saradnje sa UNICEF-om kroz nagradu ICDB. Ova specijalna nagrada prepoznaje najbolje doprinose u programima za djecu, a služi i kao  inspiracija za sve veću posvećenost emitera i njihov doprinos unapređenju dječijih života širom svijeta.”

UNICEF je najavio  temu za ICDB 2007: Svijet kakav želimo.  Prije pet godina mladi iz cijelog svijeta sastali su se u Njujorku da bi učestvovali u radu Specijalne sjednice za djecu. Rezultat ovog sastanka bio je document nazvan “Izgraditi svijet prilagođen djeci” koji je postavio četiri osnovna prioriteta: unaprijediti zdravlje, pružati kvalitetno obrazovanje, zaštititi djecu od zlostavljanja, iskorištavanja i nasilja, boriti se protiv HIV-a i AIDS-a. Na petu godišnjicu ovog dokumenta, koliko smo daleko odmakli? Da li su ovi ciljevi dostignuti u vašim zajednicama? Koji problemi još uvijek postoje? Šta biste predložili da se ovi problemi riješe? Šta svako od nas može uraditi da bismo sagradili svijet prilagođen djeci?

UNICEF poziva radio i TV stanice da učestvuju u Međunarodnom danu emitovanja dječijih programa, 9. decembra 2007 i da pojačaju dječije glasove koji će govoriti o situaciji djece u svijetu i njihovom mjestu u njemu. Emiteri koji učestvuju stiču pravo učešća u takmičenju za najbolji dječiji program 2008.
Treću godinu zaredom, ICDB žiri ocjenjuje radove u 8 regiona u kojima su emiteri stekli pravo učešća. Prijavljeni radovi trebaju stići u UNICEF-ove regionalne urede  do 18.maja 2007. Najbolje ocijenjeni programi u svakom od regiona ući će u konkurenciju za ICDB nagradu, koja će biti dodijeljena na Međunarodnoj dodjeni Emmy nagrada 19 novembra 2007 u Njujorku. Najbolji radijski programi biće u konkurenciji za ICDB radijske nagrade koja će biti dodijeljena na ICDB Awards Breakfast u NJujorku.

Informacije o regionalnim žirijima i formulari za prijavu su dostupni na www.unicef.org/icdb.


Prošlogodišnja nagrada je dodijeljena stanici Teleradio iz Moldove za njihov program  “Let’s Play!” Teleradio Moldovia bio je jedan od šest regionalnih ICDB dobitnika nagrada, kao i ATN Bangla (Bangladeš), RCN (Kolumbija), Gambia Radio and Television Services (Gambija), TVE (Španija) and Syrian Broadcast TV (Sirija).
Pokrenut 1991, Međunarodni dan emitovanja programa za djecu podstiče emitere da proizvode program za djecu is a djecom. UNICEF i Međunarodna akademija televizijske umjetnosti i nauke obilježava ovu incijativu uz Međunarodni dan emitovanja dječijih programa.


###

Međunarodna akademija televizijske umjetnosti i nauke je najveća organizacija emitera na svijetu, koja ima skoro 70 zemalja članica i preko 400 kompanija. Akademija ima misiju da prepozna najbolje televizijske programe  izvan Sjedinjenih država id a dodijeli Emmy nagrade za program u 14 kategorija: Umjetnički program; Najbolja glumica; Najbolji glumac; Vijesti; Djeca i mladi; Komedija; Kontinuirano praćenje vijesti; DOkumentarni program; Dramska serija;  Interaktivni kanal; Interaktivni program; Interaktivna TV serija; Improvizovana zabava;TV film/mini serija.

 

 

 

 

Tema za ICDB 2007 : Svijet kakav želimo

UNICEF je najavio  temu za ICDB 2007: Svijet kakav želimo.  Prije pet godina mladi iz cijelog svijeta sastali su se u Njujorku da bi učestvovali u radu Specijalne sjednice za djecu. Rezultat ovog sastanka bio je document nazvan “Izgraditi svijet prilagođen djeci” koji je postavio četiri osnovna prioriteta: unaprijediti zdravlje, pružati kvalitetno obrazovanje, zaštititi djecu od zlostavljanja, iskorištavanja i nasilja, boriti se protiv HIV-a i AIDS-a.

Na petu godišnjicu ovog dokumenta, koliko smo daleko odmakli? Da li su ovi ciljevi dostignuti u vašim zajednicama? Koji problemi još uvijek postoje? Šta biste predložili da se ovi problemi riješe? Šta svako od nas može uraditi da bismo sagradili svijet prilagođen djeci?


Search:

 Email this article

unite for children