Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

“Svako dijete ima pravo na imunizaciju” - Evropska sedmica imunizacije obilježena prvi put u Bosni i Hercegovini

© UNICEF/BIH
I ja sam primila vakcinu! - djevojčica iz Modričkog Luga

Evropska sedmica imunizacije, ove se godine u Bosni i Hercegovini obilježava po prvi put, pod  sloganom „Svako dijete ima pravo na imunizaciju!”.  WHO, UNICEF, ministarstva zdravlja i zavodi za javno zdravstvo, zajedničkim naporima nastoje podići svijest o značaju imunizacije, te pronaći djecu koja nikada nisu vakcinisana, ili nisu prošla kroz cijeli program vakcinacije. Uz pomoć sredstava Njemačkog nacionalnog komiteta za UNICEF, organiziran je rad oko 150 mobilnih timova u nastojanju da se imunizira oko 5000 djece u oko 50 zajednica u kojima žive ugrožene kategorije, od kojih je 35 zajednica sa romskom populacijom, a ostalih 15, sa povratnicima i raseljenim osobama.

“Osamdeset procenata ove djece, nikada prije nije vakcinisano”, rekla je dr. Slobodanka Simić, epidemiologinja iz Modriče i vođa mobilnog tima. “Kroz ovu kampanju, nastojimo zaštititi najmlađe od difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječije paralize. Starija djeca dobivaju vakcine protiv krzamka, rubeole i zaušnjaka. Uz to im svima dajemo kalendar vakcinacije sa jasno naznačenim datumom kad trebaju primiti sljedeću vakcinu.”

© UNICEF/BIH
Djeca pokazuju materijale o prednostima redovne imunizacije koje su dobili u ovoj akciji

Jedan od medicinskih mobilnih timova posjetio je Modrički Lug, prigradsko naselje opštine Modriča, u kom uglavnom žive Romi i raseljene osobe. Medicinsko osoblje uspjelo je da vakciniše gotovo polovicu ugrožene djece djece u ovoj opštini. Od 230 registrovane romske djece, 90 ih je vakcinisano, samo u prva dva dana trajanja kampanje, zajednički organizirane od strane osnovnih škola i Doma zdravlja u Modriči. 

Djeca su bez sumnje pokazala veliku hrabrost tokom primanja vakcina. Štaviše, neki od njih ponosno su šetali noseći svoje nove majice s porukom “Ja sam vakcinisan/a” i pokazivali mjesta na ruci, gdje su dobili vakcinu, svjesni su da ih ona štiti od opasnih bolesti.

Viši zvaničnici iz oblasti zdravstva pokazali su zadovoljstvo zbog međunarodne saradnje i podrške terenskoj imunizaciji. “Nerealno je bilo očekivati da će se djeca sama obratiti institucijama zdravstva, zato su se institucije približile njima. Sad znamo da je to bila  ispravna odluka.” Naglasio je dr. Mitar Tešanovic, entitetski koordinator za imunizaciju u RS-u.

 “Najveći izazov bio je pronaći svu romsku djecu, imajući u vidu mobilnost te populacije i činjenicu da mnogi od njih nikada nisu registrovani. Koristili smo različite metode da ih lociramo, a kao napouzdaniji su se pokazali registri u opštinskim odjelima za manjine. Također smo intenzivno sarađivali s medijima, oglašavajući unaprijed ove akcije i informišući roditelje o pravima njihove djece na imunizaciju, kako bi doprli do što većeg broja roditelja i djece.” - dodao je dr. Tešanović.

Imunizacija u BIH je besplatna i ni jedno dijete ne bi smjelo biti uskraćeno. Uprkos tome, u posljednjih nekoliko godina, bilježi se pad stope pokrivenosti imunizacijom. Kako budžetska sredstva nisu uvijek dovoljna, vakcine se ne dostavljaju u dovoljnim količinama. Zbog komplikovanih tenderskih procedura, te globalne nestašice vakcina na svjetskom tržištu, ovaj se problem sve više uvećava.Pored toga, stanovništvo pokazuje manjak interesa za imunizaciju, vjerujući da su zarazne bolesti davno iskorijenjene. “…no ljudi zaboravljaju da su te bolesti iskorijenjene upravo zahvaljujući efikasnim programima vakcinacije. Onog trenutka kad se kontinuitet u vakcinaciji prekine, epidemija bi mogla ponovo zakucati na vrata” kaže Dr. Tešanovic.

Nedavna epidemija krzamka, koja se desila među romskim stanovništvom u okolici Sarajeva, potvrdila je da je ova populacija posebno ugrožena zbog manjka pristupa zdravstvenim ustanovama i čestih migracija.

U okviru ovogodišnjeg obilježavanja Evropske sedmice imunizacije, Svjetska zdravstvena organizacija  i UNICEF su pomogli institute  za javno zdravlje u organizaciji devet okruglih stolova za epidemiologe, pedijatre i novinare. Bila je to dobra prilika da učesnici razmijene iskustva, te pokušaju definisati prepreke koje sprečavaju imunizaciju socijalno ugrožene djece, a sve u cilju nalaženja načina da se dopre do populacije djece do kojih je inače teško doći, te da ih se zaštiti.

“Čestitamo Bosni i Hercegovini što se pridružila ostalim zemljama u kojima se obilježava Evropska sedmica imunizacije, čime se jača regionalna saradnja na povećanju stope pokrivenosti imunizacijom, čiji je cilj spriječiti ono što se sada dešava, a to je da godišnje 32.000 djece u ovom dijelu Evrope umire od bolesti koje se vakcinacijom mogu spriječiti.” Rekla je June Kunugi, šefica ureda UNICEF-a u BiH tokom okruglog stola, čiji je domaćin bio Federalni zavod za javno zdravstvo.

Očekuje se da će kao finalni ishod ovih okruglih stolova biti donesena strategija za unapređenje programa imunizacije za svu djecu u BiH.

 UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija su također inicirali štampanje promotivnog materijala u oko 20.000 primjeraka, uključujući postere, letke sa kalendarom imunizacije i majice.  Poduzete su i  aktivnosti medijske i društvene promocije, osobito među najugroženijim grupama.

 

 

 

 

Web stranica Evropske sedmice imunizacije

Evropska sedmica imunizacije  je inicijativa koja pokriva evropski region Svjetske zdravstvene organizacije, koju predvodi i koordinira Svjetske zdravstvena organizacija za Evropu. Podržava je veliki broj partnera, uključujući UNICEF i Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti.


Search:

 Email this article

unite for children