Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Priprema profesionalaca za pravilnu i jasnu komunikaciju s javnošću o ptičjoj gripi

© UNICEF/BIH

Redovni radni sastanak proširene komunikacijske radne grupe za Ptičiju gripu održan je 1.februara 2007.g., u organizaciji Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
Sastanku su prisustvovali predstavnici entitetskih, kantonalnih i regionalnih zavoda za javno zdravstvo, Državnog zavoda za veterinarstvo, veterinarskih službi iz cijele zemlje, te predstavnici ministarstava obrazovanja, medija, nevladinig organizacija, kao i stručni konsultanti za komunikacijsku strategiju.

© UNICEF/BIH

Tokom sastanka učesnicima su prezentirani rezultati istraživanja  o znanju, stavovima i ponašanju u vezi sa ptičijom gripom. Na sastanku je potvrđeno da je znanje stručnjaka o ptičijoj gripi, kao i njihova spremnost da podijele informacije sa javnostima značajno napredovala u odnosu na vrijeme kad je istraživanje provedeno.
 
U samoj diskusiji, svi su izrazili želju i potrebu da unaprijede svoja znanja, ne samo o ptičijoj gripi, nego i adekvatnoj komunikaciji u krizama.

Svim učesnicima su podijeljeni materijali za dalju distribuciju na terenu, uključujući materijale za stručnjake  na terenu, djecu, novinare i opću populaciju, u vidu letaka, priručnika i postera, kao i materijali Svjetske zdravstvene organizacije, za komunikaciju u slučaju izbijanja zaraze.

Svi učesnici su izrazili zadovoljstvo zbog organizovanja sastanka, koji predstavlja nastavak kontinuiranog jačanja kapaciteta državnih struktura za komunikaciju u slučaju pojave ptičije gripe.

Predstavnici oba entitetska zavoda za javno zdravstvo, izrazili su zadovoljstvo zbog saradnje s UNICEF-om, kao i ineteres za nastavak implementacije projekta, kroz aktivnosti koje će biti posebno usmjerene na visokorizične grupe, novinare i obrazovne institucije.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children