Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Jasna i tačna informacija porodicama je najbolja odbrana od ptičje gripe

Iako su slučajevi obolijevanja ljudi rijetki, djeca su najteže pogođena ovom bolešću

Sprečavanje i širenje avijarne influence odnosno ptičije gripe zavisi od pružanja osnovnih informacija familijama i djeci i to hitno, UNICEF izjavljuje danas.
U Bosni i Hercegovini UNICEF sarađuje sa vladinim institucijama i partnerima kako bi umanjio rizik od mogućeg širenja bolesti.

„Iako je pričija gripa među ljudima još uvijek rijetka, porodica je prva linija odbrane od moguće pandemije uvedene ovom veoma pokretnom prijetnjom.“ – UNICEF-ova izvršna direktorica Ann M. Veneman izjavila je primjećujući da su do sada djeca veoma pogođena avijarnom influencom, poznate pod nazivom ptičija gripa.

“Iako u posljednje vrijeme često čujemo kako u BiH nema nikakvog rizika od ptičije gripe za ljude, takve tvrdnje samo ignorišu problem. Rizik se povećava se ukoliko su ljudi, a posebno djeca, koja se brinu o peradi ili igraju sa pticama, neinformirani o mjerama prevencije. Tek kad budemo sigurni da svako dijete u BiH zna kako se pravilno zaštititi od ptičije gripe, moći ćemo govoriti o minimalnom  riziku. A da bismo  to postigli, UNICEF u BiH će podržati nadležne institucije, koristeći iskustva iz zemalja u kojima je kampanja informisanja stanovništva o rizicima i mjerama zaštite uspješno provedena. ‘ rekla je Helena Eversole, predstavnica UNICEF-a u BiH.

Djeca predstavljaju skoro polovinu (45 posto) prijavljenih slučajeva oboljenja među ljudima, prema dosadašnjim podacima iz šest od sedam država koje su potvrdile postojanje slučajeva kod ljudi. Podaci jedino nisu poznati iz Vijetnama, koji je prijavio ukupno 93 slučaja. Jedan od razloga zašto su upravo djeca pod rizikom jeste taj što djeca, posebno djevojčice često brinu o domaćoj peradi hraneći ih, čisteći prostore u kojima ih drže ili sakupljajući jaja. Djeca takođe mogu doći u blizak kontakt sa peradi i pticama jer ih često smatraju kućnim ljubimcima.

„Imperativ je da porodice dobiju sve dostupne informacije o ličnoj higijeni i pravilnom postupanju sa pticama“ ' rekla je gđa Veneman.
Porodice moraju shvatiti važnost:
o prijavljivanja bolesnih ili mrtvih ptica nadležnim institucijama;
o držanja ptica podalje od djece i stambenog prostora
o čestog pranja ruku sapunom i vodom kako bi se uništili i odstranili virusi
o konzumiranja samo temeljito skuhanog ili pečenog mesa peradi

Veneman je takođe rekla da iako ptičija gripa najteže pogađa sektor poljoprivrede, djeca su ugrožena iz nekoliko razloga.

„Izbijanje ptičije gripe među domaćim pticama znači da porodice u kojima se to desi gube važan izvor hrane i prihoda“ ' rekla je Veneman. „To može pogoditi dječije zdravlje i onemogućiti im dalje obrazovanje. Kada prihodi u porodici opadnu dramatično, porodice ponekad ne mogu priuštiti da šalju djecu u školu ili da plate osnovne zdravstvene usluge.“

David Nabarro, koordinator UN-a za influencu, rekao je kako sprečavanje širenja ptičije gripe osigurava da ugrožene familije dobiju i informaciju i ekonomsku pomoć.
„ Sprečavanje pandemije i ublažavanje trenutnih ekonomskih gubitaka traži saradnju i predanost svih- međunaronih organizacija, vlada, privatnog sektora, medija i zajednica“ – rekao je Nabarro. „To je najmanje što ugrožene familije imaju pravo da očekuju od nas.“

Pod tehničkim vodstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Svjetske organizacije za poljoprivredi i hranu (FAO), UNICEF blisko sarađuje sa vladama kako bi naoružao porodice znanjem i spremnošću koji su im potrebni da zaštite i sebe i svoje ptice od ptičije gripe.

UNICEF koordinira napore široke i rasprostranjene mreže partnera kako bi se što bolje proširile poruke koje nekome mogu spasiti život.
o U Turskoj, gdje je smrt četvoro djece bila rezultat avijarne influence, UNICEF je aktivirao 150 hiljada volontera za edukaciju djevojčica da pomogne u širenju znanja o prevenciji ptičije gripe.
o U Vijetnamu i Kambodži, intenzivna kampanja u mas medijima je u toku kako bi širu javnost upoznala sa osnovnim faktima o prevenciji ove bolesti
o U Nigeriji, UNICEF radi sa postojećim krugom tradicijskih i religijskih lidera kako bi poruka o sprečavanju bolesti dospjela do najudaljenijih naselja u svim dijelovim zemlje.

Od 2003, virus H5N1 avijarne influence proširio se iz Azije u Evropu i Bliski Istok, sada i Afriku, pogađajući skoro 30 država. Preko 140 miliona domaćih ptica je uništeno, što je uzorkovalo štetu procijenjenu na preko 10 milijardi američkih dolara.

{GUID: 314DA31789B44D90B8E20D78CE2063B6}

 

 
Search:

 Email this article

unite for children