Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Konferencija o suzbijanju nasilja nad ženama i djecom u Sarajevu

UNICEF BIH
© UNICEF BIH, 2006
Naslovnica publikacije o nasilju

UNICEF i Infoteka Medica Zenica su 30 oktobra 2006 organizirali konferenciju o multidisciplinarnom pristupu suzbijanja domaćeg nasilja i drugih oblika nasilja nad ženama i djecom.

Edukacioni projekt "Multidisciplinarni pristup suzbijanju domaćeg nasilja i drugih oblika nasilja nad ženama i djecom" je tokom 6 godina implementacije okupio ukupno 767 polaznika seminara u 9 regiona Bosne i Hercegovine u 63 opštine/opæine. Među njima su bili uposlenici Centara za socijalni rad, zdravstva, policije, sudstva i tužilaštva, novinari i novinarke, te aktivisti i aktivistice nevladinih organizacija (volonterke-i i profesionalke-ci).

U prvoj godini implementacije projekt su podržali UNIFEM i UN OHCHR a u narednih 5 godina projekt je realizovan uz finansijsku podršku UNICEF-a. Nakon 5 godina saradnje na projektu UNICEF i Medica odlučili su organizovati Konferenciju na kojoj će učešće uzeti predstavnici i predstavnice svih regiona (Zenica, Hercegovaèko-neretvanski Kanton, Unsko-sanski Kanton, Srednjobosanski Kanton, Bosansko-podrinjski Kanton te regioni Doboja, Prijedora, Južnog Podrinja i Istoène Hercegovine u RS) kojima je projekt implementiran i svih partnerskih organizacija koje su pomogle njegovoj implementaciji (Žena BiH - Mostar, Žene sa Une - Bihać, Nada - Prijedor, Pro et contra - Prijedor, Buduænost - Modriča,  Alter art - Travnik, Most - Višegrad, Goraždanke - Goražde, AnimaN - Goražde, Ženski centar - Trebinje). Želja je bila da se kroz okupljanje predstavnika-ca regiona učini još jedan korak ka umrežavanju i institucionalnom povezivanju na nivou cijele BiH.

 

 

 

 

 

 

Publikacija MEDICA

Iskustva iz pet godina projekta "Multidisciplinarni pristup suzbijanju domaćeg nasilja i drugih oblika nasilja nad ženama i djecom"


[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.) [View photo essay]

Foto album MEDICA

Petogodišnja arhiva fotografija iz projekta "Multidisciplinarni pristup suzbijanju domaćeg nasilja i drugih oblika nasilja nad ženama i djecom"


[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Uvodni govor, Deborah McWhinney, v.d. Representative, UNICEF

[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)
Search:

 Email this article

unite for children