Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Djeca daleko od očiju, daleko od srca - marginalizirana i zaboravljena

Nakon objavljivanja globalnog izvještaja UNICEF-a, Stanje djece svijeta 2006: Marginalizirani i nevidljivi, UNICEF u BiH želi podsjetiti javnost i na postojanje “nevidljive djece” i u Bosni i Hercegovini.
U svijetu, milioni djece bivaju podvrgnuti surovoj eksploataciji i diskriminaciji. Milioni se gube iz vida, nakon što postanu žrtve trafikinga, prisilnog rada ili su marginalizirani i nedostupne su im osnovne socijalne službe zaštite. Ne samo da ta djeca trpe zlostavljanja, nego ih većina ne pohađa škole, nemaju pristup zdravstvenim i drugim službama, neophodnim za njihov razvoj. Ta djeca odrastaju van dometa razvojnih kampanja i često ostaju nevidljiva u javnim raspravama, zakonima, statistikama i vijestima. Ukoliko se na njih ne usmjeri pažnja, milioni te djece, ostaće zarobljeni i zaboravljeni, proživljavajući djetinjstva zanemareni i zlostavljani, sa strašnim posljedicama za njihovu, ali i budućnost i razvoj njihovih zemalja.
U BiH se u posljednje vrijeme pojavilo nekoliko takvih grupa djece.

Neregistrovana djeca - Činjenica da u BiH postoje hiljade djece koja po rođenju nisu registrovana, veoma je značajna i alarmantna.

Romska djeca  - Istraživanje sprovedeno od strane NVO “Budimo aktivni”, uz pomoć UNICEF-a i Evropske Komisije u BiH, potvrdilo je da neobrazovanost roditelja Roma i siromaštvo, predstavljaju najveće prepreke za obrazovanje njihove djece.

Djeca bez roditeljskog staranja - Broj djece bez roditeljskog staranja varira, ovisno o izvoru podataka, ali UNICEF procjenjuje da u BiH bez roditeljskog staranja živi između 3000 i 3500 djece.

Djeca sa posebnim potrebama - Bosna i Hercegvina je 2004. usvojila okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju, koji podržava uključenje djece sa posebnim potrebama u regularnu nastavu.

Djeca žrtve nasilja i iskorištavanja -Iako ne postoje pouzdani podaci o nasilju nad djecom, postojeći podaci iz službenih izvora često prešućuju u kojoj se mjeri vrši “nevidljivo” nasilje nad djecom.

Djeca žrtve trgovine - Izvještaj o situaciji djece žrtve trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije ili prosjačenja, pokazuje da se BiH dolazi do porasta broja ovih slučajeva, usljed nepostojanja mehanizama za sprečavanje trafikinga.

Djeca žrtve trgovine ljudima

Djeca žrtve nasilja

Djeca sa posebnim potrebama

Djeca bez roditeljskog staranja

Romska djeca

Neregistrovana djeca

 

 
Search:

 Email this article

unite for children