Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Strategija BiH protiv poremećaja nastalih usljed nedostatka joda u ishrani u pripremi

Nacrt Strategije protiv poremećaja nastalih usljed nedostatka joda u ishrani, prezentovan je jučer na okruglom stolu, u Federalnom zavodu za javno zdravstvo u Sarajevu.
Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici institucija vlasti i javnih institucija iz različitih sektora (zdravstva, obrazovanja, veterine, zakonodavstva), predstavnici UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), kao i predstavnici proizvođača i potrošača koji su  učestvovali u izradi ovog dokumenta. Izradu strategije i održavanje okruglog stola podržao je UNICEF u BiH .

Neusklađenost postojećih entitetskih pravilnika i nepostojanje mehanizma za kontrolu kvaliteta soli, omogućava na jedinstvenom BiH tržištu različite pristupe u proizvodnji i prometu soli, što za posljedicu ima loš monitoring, nepotrebno skuplju kontrolu jodiranja soli, nemogućnost poštovanja donešenih pravnih akata i u konačnosti uporabu soli lošije kvalitete koja dovodi u opasnost stanovništvo BiH od ponovnog povećanja stepena gušavosti i drugih  teških poremećaja nastalih usljed jodnog deficita.

Opšti cilj Strategije je do 2010. godine izvršiti eliminaciju poremećaja koji nastaju kao posljedica jodnog deficita, a pojedinačni su:

  •  Usklađivanje postojećih i donošenje novih akata koji reguliraju jodni deficit
  •  Unapređenje monitoringa kontrole kvaliteta soli
  • Unapređenje znanja profesionalaca o značaju upotrebe jodirane soli
  • Unapređenje znanja stanovništva o značaju jodirane soli, pravilnom načinu korištenja i skladištenju soli
  • Kontinuirani i periodični nadzor jodnog statusa stanovništva

Mnogi dokumenti pokazuju da je Bosna i Hercegovina u prošlosti bila područje sa čestom pojavom gušavosti – bolesti koja je najčešća posljedica jodnog deficita. Najnoviji podaci ukazuju da je u BIH prisutan blagi stepen nedostatka joda, a da je gušavost prisutna kod oko 7% školske djece. Ovim problemom najviše je pogođeno stanovništvo u ruralnim oblastima.
Najefikasniji način sprečavanja poremećaja usljed jodnog deficita jeste korištenje ispravno jodirane kuhinjske soli, ali istraživanja u BIH, pokazala su da samo oko 40% domaćinstava koristi ispravno jodiranu sol.

UNICEF u BIH još od 1999. g., pomaže sprovođenje istraživanja o bolestima usljed jodnog deficita, obuku osoblja, uspostavu mehanizama kontrole kvaliteta soli, te razvoj i harmonizaciju politika i zakonskih regulativa, u okviru kojih je i ova strategija.

G. Arnold Timmer, Regionalni savjetnik UNICEF-a za pitanja jodnog deficita i njegovih posljedica, pristustvovao je Okruglom stolu,  kako bi pomogao uspostavljanje efikasnih mehanizama kontrole kvaliteta soli u BIH i praćenja utjecaja univerzalne jodizacije soli nad stanovništvom u BIH.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children