Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Nejednakost pogađa djecu: UNICEF prezentirao regionalni izvještaj o siromaštvu među djecom

Uprkos rasprostranjenom ekonomskom poboljšanju u Jugoistočnoj Evropi i Zejdnici nezavisnih država (CEE/CIS regionu) od kasnih 90-tih, jedno od četvoro djece mlađe od 15 godina još uvijek živi u ekstremnom siromaštvu, navodi UNICEF-ov najnoviji izvještaj o siromaštvu među djecom.

Izvještaj pod nazivom „Innocenti Social Monitor 2006: Razumjeti siromaštvo među djecom u regionu SEE/CIS“ navodi da je broj djece mlađe od 15 godina koji žive u ekstremnom siromaštvu opao sa 32 na 18 miliona. Ipak, nejednakost u dječijem standardu i životnim prilikama postoji: procenat djece koja danas žive u ekstremnom siromaštvu varira od 5% u nekim zemljama Jugoistočne Evrope do čak 80% u najsiromašnijim zemljama Centralne Azije. Analiza podataka iz urbanih i ruralnih naselja, iz domaćinstava različite veličine i strukture, otkriva disparitet među zemljama, koji naročito pogađa djecu u porodicama sa dvoje ili više djece.

Zvanični podaci za BiH  kažu da ekstremno siromaštvo, (radi se o osobama koje imaju ukupnu potrošnju ispod   772 KM godišnje po stanovniku) nije zabilježeno ali da je zbog statističke greške realno ocijeniti da je ispod 5%. Ako se uzme u obzir mjera apsolutnog siromaštva (radi se o osobama sa ukupnom potrošnjom ispod 2223 KM godišnje po stanovniku),  među najsiromašnije grupe stanovništva u BiH, prema zvaničnom vladinom izvještaju iz  2004., spadaju domaćinstva sa troje i više djece (66% domaćinstava je siromašno), osobe koje su i dalje izbjeglice i raseljeni (37% domaćinstava je siromašno), domaćinstva sa dvoje djece (32 % domaćinstava je siromašno), domaćinstva u kojim glava domaćinstva ima manje od 25 godina, nezaposleni (29%)  i domaćinstva u kojima glava domaćinstva ima samo osnovnu školu (25%).

“Iako siromaštvo djece možemo mjeriti na nekoliko načina, naše najbolje procjene daju nam razloga da vjerujemo da se siromaštvo djece u BiH ipak povećava.” - istakla je Azemina Vuković Rukovodilac Ureda za monitoring i implementaciju Srednjorocne razvojne strategije BiH.

„Siromaštvo među djecom bi trebalo biti prvi na listi prioriteta vlada u cijelom regionu“, kazala je Maria Calivis, Regionalna direktorica UNICEF-a i Centralnu i Istočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država (CEE/CIS). „Ako se želi dostići istinski potencijal svih ovih zemalja, mora se adekvatno investirati u usluge za djecu.“ -dodala je. UNICEF-ov izvještaj zastupa tezu da budućnost regiona zavisi od zdrave i školovane generacije, što će zahtijevati bolju upotrebu resursa i darežljiviju pomoć od međunarodne zajednice. UNICEF između ostalog preporučuje vladama da redovno prikupljaju informacije o siromaštvu, osiguraju kvalitetnije budžetske raspodjele kako bi bili obihvaćeni oni dijelovi populacija kojia je to najpotrebnije, te efikasniju pomoć porodicama sa malom djecom kako bi se spriječilo smještanje djece u institucije.

U BiH zabrinjava činjenica da je povećanje broja djece najznačajniji faktor koji dovodi porodicu u siromaštvo. Dodatno zabrinjava činjenica da se domaćinstvima sa dvoje ili više djece u proteklih nekoliko godina povećao rizik pada u siromaštvo.

U 2005/06 godini,  Jedinica za ekonomsko planiranje i implementaciju Srednjoročne strategije BIH, UNICEF i Save the Children UK, uz finansijsku pomoć DFID-a, pokrenuli su istraživanje o utjecaju socio-ekonomskih politika na djecu u Bosni i Hercegovini. Prvi korak bio je istraživanje o utjecaju eventualnog rasta cijena električne energije u BiH na dobrobit djece i porodice.  U istraživanju roditelji su se složili da bi se poskupljenje najviše odrazilo na potrebe i navike djece. „U našoj svakodnevnici, sve se prelama preko leđa djeteta. Djeca prva osjete neodgovornost i nezrelost odraslih koji odlučuju u njihovo ime.“ „Porast cijena najviše pogađa mlade ljude i djecu, jer roditelji, možda nesvjesno, počet će štedjeti na njima, na garderobi, školi, pa čak i hrani.“ „Djeca trpe zbog siromaštva… Djeca već nemaju normalne uslove za razvoj (problemi u obrazovanju, ishrani, higijeni, slobodnom vremenu i slično).“  – izjave su roditelja zabilježena u ovom  istraživanju. Jedan od dječaka-učesnika u radu fokus grupe, ispričao je priču o svom školskom drugu koji je napustio školovanje nakon prvog razreda srednje škole jer nije imao novca za knjige, obuću, prijevoz i ostale potrebe - otišao je nedavno da ga posjeti u njegovo selo i zatekao ga kako čuva ovce. Otac u Mostaru koji ima dijete sa posebnim potrebama naveo je da, u slučaju poskupljenja električne energije od 15%, 'ne bi mogao djetetu priuštiti aparat za uši, a njega bi to strašno unazadilo. Bilo bi upitno njegovo adekvatno školovanje, jer ne bi mogao dobro čuti, a pogoršalo bi mu se i do sada učinjeno.' Intervjuirani predstavnici obrazovnih institucija smatraju da bi promjene u korištenju električne energije u slučaju poskupljenja od 15% direktno utjecale na kvalitet i trajanje nastave. U pojedinim osnovnim školama i predškolskim ustanovama predstavnici su navodili i utjecaj štednje na organizaciju nastave, npr. kroz skraćivanje nastavnih časova.

UNICEF radi sa porodicama i zajednicama kako bi se pomoglo smanjenje efekata siromaštva. Političke i legislativne reforme da bi se zaštitila djeca i sva njihova prava su u centru pažnje UNICEF-ovih programa sa vladama, kako bi se podržala implementacija Konvencije o pravima djeteta i dostizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva.

 

 

 

 

Social Monitor 2006 - sazetak

[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)
Search:

 Email this article

unite for children