Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Svaki dan, više od 175.000 djece bude online po prvi put, ulazeći u svijet velikih mogućnosti, ali i suočavajući se sa ozbiljnim rizicima

Na Dan sigurnosti na internetu, UNICEF poziva na hitno reagovanje za zaštitu djece i njihovog digitalnog traga

NEW YORK, 6. februar 2018. – Više od 175,000 djece svaki dan bude online po prvi put - svakih pola sekunde po jedno dijete – objavili danas iz UNICEF-a. Ova agencija za zaštitu djece je upozorila da pristup digitalnom svijetu djeci pruža bogatstvo prednosti i prilika, ali, takođe predstavlja opasnost od rizika i štete, uključujući pristup neprikladnom sadržaju, riziku od seksualne eksploatacije i uznemiravanja, nasilja na internetu i iskorištavanja njihovih privatnih informacija u nedozvoljene svrhe.

„Svaki dan, hiljade djece budu online po prvi put, što im otvara put do mora opasnosti o kojima tek trebamo razmišljati, a kamoli da nešto preduzmemo“, rekao je Laurence Chandy, UNICEF-ov direktor za podatke, istraživanja i politike. „Iako su vlasti i privatni sektor napravili pomaka u formulisanju politike i pristupa u eliminisanju najgorih rizika u online svijetu, trebalo bi uložiti više napora kako bi se u potpunosti razumjeli i zaštitili online životi djece.“

Širom svijeta, 1 od 3 korisnika interneta je dijete, a - kako je naznačeno u Stanju djece u svijetu 2017: Djeca u digitalnom svijetu - premalo je urađeno kako bismo ih zaštitili od opasnosti u digitalnom svijetu, kako bismo zaštitili protok informacija koje stvaraju njihove online aktivnosti i kako bismo im poboljšali pristup sigurnom i kvalitetnom online sadržaju.

Izvještaj jasno navodi da je obaveza svih nas da se zaštite djeca u digitalnom svijetu, uključujući vlasti, porodice, škole i druge institucije. Napominje se, između ostalog, da privatni sektor - posebno u tehnološkoj i telekomunikacijskoj industriji - ima značajnu i jedinstvenu odgovornost da oblikuje uticaj digitalne tehnologije na djecu - odgovornost koja nije shvaćena dovoljno ozbiljno. Snaga i uticaj privatnog sektora trebali bi biti iskorišteni do maksimuma kako bi se poboljšali etički standardi o podacima i privatnosti širom industrijskog svijeta, baš kao i drugi oblici prakse koji bi donijeli dobro i zaštitili djecu online.

UNICEF poziva na ponovnu hitnu saradnju između vlasti, građanskog društva, agencija Ujedinjenih Nacija i drugih međunarodnih organizacija za djecu, te, najvažnije, privatnog sektora da se djeca postave u fokus digitalne politike kroz:

1. Koordinaciju globalnog, regionalnog i nacionalnog odgovora. Moramo produbiti saradnju između kreatora politike, primjene zakona i tehnološke industrije kako bismo uspostavili principe sigurnosti u stvaranju tehnologije i trebamo raditi zajedno kako bismo pronašli način da održimo korak sa digitalnom tehnologijom koja može otkriti i prikriti nezakonitu trgovinu i druge oblike online seksualnog uznemiravanja djece.

2. Zaštitu dječije privatnosti. Treba nam mnogo veća posvećenost privatnog sektora i vlasti da se zaštite podaci djece i ne iskoriste u pogrešne svrhe te da se ispoštuje njihova enkripcija; potpuno provođenje međunarodnih standarda o prikupljanju i korištenju podataka o djeci online; te trebamo podučiti djecu kako se sami mogu zaštititi od prijetnji narušavanju njihove privatnosti.

3. Osnaživanje djece online kroz pravedniji pristup i digitalnu pismenost. Djecu trebamo naučiti kako da budu informisani, angažovani i sigurni online, kroz jaču saradnju između vlasti i ljudi iz svijeta tehnologije kako bi se razvile ICT platforme i nastavni planovi i programi od osnovne škole kroz srednju školu; uključujući online biblioteke kako bi se podučavale digitalne vještine; kako bi se nastavnici edukovali o digitalnoj tehnologiji; kako bi se djeca podučila o načinima na koje mogu prepoznati i zaštititi se od opasnosti koje vrebaju online te od netačnog informisanja; te učiniti tako da digitalna zajednica bude ključna u podučavanju digitalne pismenosti.

4. Iskorištavanje jedinstvene uloge privatnog sektora. Postoji hitna potreba da se uspostave i počnu primjenjivati etički standardi u industriji o podacima i privatnosti, kako bi se zaštitila djeca online i kako bi im se pomoglo, uključujući etički razvoj proizvoda i marketing koji ublažava rizike za djecu.

5. Ulaganje u bolji dokaz o pristupu, mogućnostima i rizicima za djecu online. Potrebni su nam bolji dokazi o pristupu djece i aktivnostima online, kako bismo mogli iskoristiti ove dokaze za regulatorne okvire i politike koje prepoznaju različite potrebe i prava djece; jačati koordinaciju i razmjenu znanja na globalnom nivou kako bi se riješili izazovi digitalnog svijeta; produbiti saradnju sa dječijim organizacijama; i povezati se mnogo sistematičnije sa kreatorima politike i zakonodavcima.

„Kada neko dijete negdje klikne na link, u istom trenu počinje kreirati svoj digitalni trag koji ga može odvesti do informacija koje ne moraju nužno biti u njegovom najboljem interesu. Prateći takav trag, može biti potencijalno iskorišteno", rekao je Chandy. „Sve mlađa i mlađa djeca počinju koristiti internet, zbog toga postaje sve hitnija potreba za ozbiljnom diskusijom o tome kako ih osigurati dok su online i kako zaštititi njihov digitalni trag“.

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children