Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta H. Fore

 

Henrietta H. Fore je 1. januara 2018. postala UNICEF-ova sedma izvršna direktorica. Radila je na promicanju ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, humanitarne pomoći i pomoći u oblastima pogođenim katastrofama, privatnom sektoru, kao i u neprofitnim organizacijama, izgrađujući lidersku karijeru dugu više od četiri decenije.
Od 2007. do 2009. gđa Fore je rukovodila Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i bila je direktorica Američke inostrane pomoći. Kao prva žena koja je bila na ovim funkcijama, bila je zadužena za raspoređivanje 39,5 miliona američkih dolara inostrane pomoći godišnje, uključujući podršku narodima i zemljama koje su se oporavljale od katastrofa, gradeći njihovu ekonomsku, političku i društvenu budućnost.
Ranije, tokom rada u USAID-u, gđa Fore bila je postavljena za Pomoćnicu Rukovodioca za Aziju i Pomoćnicu Rukovodioca za privatno preduzetništvo (1989-1993.). Bila je članica upravnog odbora korporacije Overseas Private Investment, kao i korporacije Millennium Challenge. Godine 2009. primila je nagradu za istaknuti rad, najveće priznanje koje dodjeljuje Američki državni sekretarijat.

VIDEO

Prevod teksta iz videa:

0:01 - Danas, negdje u svijetu,

0:03 - dječak prima vakcinu, poklon koji će mu spasiti život.

0:07 - Negdje, djevojčica po prvi put

0:10 - ponosno korača prašnjavim putem do škole.

0:14 - Negdje, majka koja je izbjeglica, pronalazi svog sina

0:18 - nakon što su bili razdvojeni tokom sukoba.

0:21 - A, negdje, dijete prvi put okusi čistu vodu.

0:26 - Život za životom, UNICEF služi i pomaže

0:30 - djeci u zajednicama širom svijeta.

0:33 - To je organizacija kao nijedna druga,

0:35 - koju vode izuzetni ljudi.

0:37 - Šampioni djece i mladih.

0:40 - Zbog toga što oni služe djeci, za mene je privilegija

0:44 - služiti UNICEF-u kao nova Izvršna direktorica.

0:48 - Želim razviti nove ideje, nova partnerstva,

0:51 - nove načine vođenja ove organizacije u godinama koje su pred nama.

0:56 - Budućnost djece je u rukama svih nas.

1:00 - Pozivam vas da saznate više, ne samo o onome što UNICEF radi,

1:05 - nego i o tome kako vi možete pomoći da učinimo naš svijet boljim mjestom za njegove najmađe stanovnike,

1:10 - gdje god oni živjeli.

 

 

 

 

UNICEF Executive Director Henrietta H. Fore

 


Search:

 Email this article

unite for children