Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Imati porodicu ne treba biti privilegija ili daleki san nego pravo svakog djeteta

Sarajevo, 3.10.2017. - Danas je u Sarajevu održana konferencija “Svako dijete treba porodicu” o prevenciji razdvajanja djece od njihovih porodica i transformaciji institucija za smještaj djece bez roditeljskog staranja, koju je organizovala Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, uz podršku UNICEF-a BiH i Evropske unije. Konferencija je okupila oko stotinu predstavnica i predstavnika vlasti, organizacija civilnog društva i akademske zajednice, te profesionalaca iz oblasti dječije zaštite i mladih osoba sa iskustvom života u institucijama i/ili hraniteljskim porodicama.

"Država BiH mora preduzeti sve potrebne mjere i stvoriti uslove da djeca bez roditeljskog staranja, djeca u riziku od razdvajanja od porodice i djeca s poteškoćama u razvoju imaju ista prava i isti status kao i druga djeca u BiH”, rekla je Maja Gasal-Vražalica iz Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamenta BiH, dodavši da će Komisija razmotriti zaključke konferencije.

Predstavnica UNICEF-a za BiH, Geeta Narayan kazala je da vlasti na svim nivoima trebaju više investirati u prevenciju razdvajanja porodica, te da i u slučajevima kada je razdvajanje u najboljem interesu djeteta treba osigurati njegovo smještanje u hraniteljsku porodicu ili drugi oblik brige u zajednici. “Smještanje djece s poteškoćama i djece mlađe od tri godine u neki oblik institucionalnog smještaja treba biti krajnja mjera i što je kraća moguća”, istakla je Narayan.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, Lars-Gunnar Wigemark naglasio je da potrebu za odgovarajućom zakonskom regulativom kako bi se osigurala podrška porodicama s djecom i službama socijalne zaštite, kao i za jačanjem alternativnih oblika skrbi, "Naučnici i eksperti koji su pažljivo izučavali ovo pitanje nas uvjeravaju da je institucionalizacija šteta po fizički, hormonalni, emotivni i intelektualni razvoj djeteta. Čvrsto vjerujem da imati porodicu ne treba biti privilegija ili daleki san nego pravo svakog djeteta" zaključio je ambasador Wigemark.

U saradnji sa nadležnim ministarstvima i relevantnim nevladinim organizacijama, UNICEF u Bosni i Hercegovini provodi projekat “Podrška transformaciji institucija za zbrinjavanje djece i prevenciji razdvajanja porodica”, kojeg finansira Evropska unija. Cilj projekta je osigurati ostvarivanje prava djece na odrastanje u porodičnom okružnju, a a kroz institucionalna unapređenja vezana za njihovu socijalnu inkluziju.

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children