Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

UNICEF: Siromaštvo, nepismenost i rana smrt čekaju najugroženiju djecu svijeta

Donošenje pravih odluka sada, može i hoće napraviti preokret, navodi se u novom izvještaju

Preuzmite izvještaj u PDF-u i multimedijski sadržaj

NEW YORK, 28. juni 2016. – Na osnovu trenutnih trendova, 69 miliona djece moglo bi umrijeti od uzroka koji se u većini slučajeva mogu spriječiti, 167 miliona djece će živjeti u siromaštvu, a 750 miliona žena će se udati još kao djeca do 2030. godine, kada je rok za Ciljeve održivog razvoja – osim ako se svijet više ne fokusira na težak položaj najugroženije djece, navodi se u UNICEF-ovom izvještaju objavljenom danas.

Stanje djece u svijetu, UNICEF-ov najvažniji godišnji izvještaj, prikazuje tmurnu sliku onoga što čeka najsiromašniju djecu svijeta ako vlade, donatori, firme i međunarodne organizacije ne ubrzaju napore da odgovore na njihove potrebe.

„Oduzimanje poštene šanse u životu za stotine miliona djece, ne samo da ugrožava njihovu budućnost, nego i budućnost njihovih društava zbog međugeneracijskog prijenosa ugroženosti“, rekao je UNICEF-ov izvršni direktor Anthony Lake. „Imamo izbor: Možemo sada ulagati u djecu ili dopustiti da naš svijet postane još više nejednak i podijeljen.“

U izvještaju se navodi da je postignut značajan napredak u spašavanju života djece, upisivanju djece u škole i izvlačenju ljudi iz siromaštva. Svjetske stope smrtnosti djece do pet godina su više nego prepolovljene od 1990. godine, dječaci i djevojčice pohađaju osnovnu školu u jednakim brojevima u 129 zemalja, a broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu širom svijeta je skoro upola manji nego što je bio 1990-tih godina.

Ali ovaj napredak nije bio ni pravičan ni ravnomjeran, navodi se u izvještaju. Za najsiromašniju djecu su duplo veće šanse da će umrijeti prije petog rođendana i da će biti hronično pothranjena u odnosu na najbogatiju djecu. U većem dijelu Južne Azije i Subsaharske Afrike djeca čije su majke bez obrazovanja imaju 3 puta veće šanse da umru prije nego što napune 5 godina nego djeca čije majke imaju završenu srednju školu. A djevojčice iz najsiromašnijih kućanstava imaju 2,5 puta veće šanse da se udaju kao djeca nego djevojčice iz najbogatijih kućanstava.

Budućnost je najmračnija u Subsaharskoj Africi, gdje najmanje 247 miliona djece, odnosno 2 od 3, živi u višedimenzionalnom siromaštvu, lišeni onoga što im je potrebno za opstanak i razvoj, i gdje skoro 60 posto mladih od 20 do 24 godine iz najsiromašnije petine stanovništva ima manje od četiri godine školovanja. U izvještaju se predviđa da će, prema sadašnjim trendovima, do 2030. godine Subsaharska Afrika činiti:

• Skoro polovinu od 69 miliona djece koja će umrijeti prije petog rođendana do 2030. godine od uzroka koji se većinski mogu spriječiti;

• Više od polovine od 60 miliona djece osnovnoškolskog uzrasta, koja će i dalje biti izvan školskog sistema; i

• 9 od 10 djece koja žive u ekstremnom siromaštvu.

Iako obrazovanje igra jedinstvenu ulogu u smanjivanju socijalnih razlika kod djece, broj djece koja ne idu u školu je porastao od 2011. godine, a značajan dio djece koja idu u školu ne uče. Oko 124 miliona djece danas ne ide u osnovnu školu i niži nivo srednje škole, a skoro 2 od 5 djece koja završe osnovnu školu ne nauče kako čitati, pisati niti koristiti jednostavnu aritmetiku.

Izvještaj ukazuje na dokaze da ulaganje u najugroženiju djecu može donijeti trenutne i dugotrajne koristi. Na primjer, dokazano je da uplaćivanje novca pomaže djeci da ostanu duže u školi i da napreduju do viših nivoa obrazovanja. U prosjeku, za svaku dodatnu godinu obrazovanja, zarada djeteta kada odraste se povećava za oko 10 posto. A, u prosjeku, za svaku dodatnu godinu školovanja koju završe mladi jedne zemlje, stopa siromaštva te zemlje pada za 9 posto.

Nejednakost nije ni neizbježna ni nepremostiva, tvrdi se u izvještaju. Bolji podaci o najugroženijoj djeci, integrisana rješenja za izazove s kojima se djeca suočavaju, inovativni načini za rješavanje starih problema, više pravednog ulaganja i povećana uključenost zajednica – sve ove mjere mogu pomoći u smanjivanju socijalnih razlika kod djece.

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children