Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Novosti

Publikacije

UNICEF Bosna i Herzegovina INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Konkurs / natječaj: Novinarski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH

UNICEF BiH objavljuje konkurs za medijski doprinos informisanju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH u skladu sa etičkim smjernicama o izvještavanju o djeci. Konkurs je otvoren za sve novinare i medije koji su svoje radove na ovu temu objavili tokom ove godine u medijima u Bosni i Hercegovini.

Teme prijavljenih novinarskih radova mogu obuhvatiti pitanja iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, pravosuđa za djecu, kao i teme koje promovišu inkluziju, nediskriminaciju i poštivanje različitosti.

Konkurs je otvoren za sve radove objavljene od 01.11.2015. do 01.11.2016. godine u bilo kom bh. mediju, pod uslovom da su dostupni na internetu. Svaki novinarski rad koji ispunjava uslove konkursa, može prijaviti sam autor ili neko od urednika u medijima.

Prilikom izbora najboljeg novinarskog rada vodiće se računa o sljedećim kriterijima:

-          Izbor teme;

-          Način prezentiranja činjenica i podataka (odabir novinarskog ugla);

-          Analitički pristup;

-          Spisateljski stil za novine i web / audiovizuelna prezentacija za radio i televiziju;

-          Procjena pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja teme;

-          Poštivanje UNICEF-ovih principa etičkog izvještavanja o djeci;

-          Poštivanje principa Zajedničke izjave novinara u BiH.

Nagrade i priznanja će biti dodijeljene za novinarski-medijski doprinos u štampi, na internetu, kao i za dokumentarni ili informativni uradak trajanja do 5 minuta na radiju i televiziji. Rok za dostavu prijava je 05.11.2016. godine u 12,00.

Žiri sastavljen od iskusnih novinara,  dobitnika UNICEF-ove nagrade prethodnih godina, te stručnjaka iz oblasti zaštite prava djece, odabraće najbolje radove i objaviti svoju odluku na ceremoniji planiranoj za Međunarodni dan djeteta, 20 novembar.

Posebni uslovi

-          najbolji novinski tekst u štampi

U konkurenciju ulaze originalni autorski tekstovi dužine najmanje dvije novinarske kartice različitih žanrovskih formi – izvještaji, reportaže i istraživačke forme, komentari  (osvrti, kolumne, kritike, zapažanja...).

          -najbolji internet/web rad

U konkurenciju ulaze i autorski tekstovi objavljeni samo na web stranicama uključujući i razne multimedijalne forme. Ukoliko je riječ o nekom multimedijalnom sadržaju koji zahtijeva obrazloženje, ono se šalje e-mailom zajedno sa prijavom. Rad neće moću učestvovati u ovoj kategoriji ako je u istoj formi objavljen u nekom drugom mediju.

-          najbolji TV rad

U konkurenciju ulaze dokumentarni ili informativni prilozi trajanja do 5 minuta. Nije nužno da su prilozi objavljeni u informativnim emisijima, ali je neophodno da su informativnog karaktera, odnosno da spadaju u formu TV priloga koji sadrži kombinaciju off-a novinara i audiovizuelnih izjava.

 

-najbolji radio prilog

 

U konkurenciju ulaze dokumentarni ili informativni radovi trajanja do 5 minuta.

Ukoliko se u okviru neke kategorije prijavi manje od tri rada, oni će biti pridruženi radovima u kategoriji koja je medijski najbliža onoj u kojoj  su konkurisali i imaće ravnopravan status za dobijanje nagrade.   

Aplikacija se sastoji od podataka o autoru i linka na objavljeni članak. Aplikaciju dostaviti na adresu sarajevo@unicef.org sa naznakom „Za novinarski konkurs/natječaj“.

Konkurs je otvoren od 2. juna do 1. novembra 2016. godine.

 

 

 

 

Etičke smjernice za novinare

[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Novinarski rezime Konvencije o pravima djeteta

[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)
Search:

 Email this article

unite for children