Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

UNICEF: Pravo djece na obrazovanje nije političko pitanje

Sarajevo, 20. august/kolovoz –UNICEF ponavlja poziv za hitno rješenje kontroverze u vezi sa nazivom jezika koji se koriste u obrazovanju. UNICEF pozdravlja napore Ministarstva civilnih poslova u organizaciji sastanka Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini i poštuje Konferenciju kao važno koordinacijsko tijelo za rješavanje pitanja u obrazovanju.

UNICEF pozdravlja zaključak sastanka od 29. jula u kome Konferencija ministara “Apeluje na sve obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini da poduzmu aktivnosti da, u sredini u kojoj djeluju, u što kraćem vremenskom roku, doprinesu stvaranju okruženja koje poštuje ljudska prava, osnovne slobode i individualnost svakog učenika, njegov kulturni i nacionalni identitet, jezik i vjeroispovijest, bez diskriminacije u pristupu obrazovanju ili njihovom učešću u obrazovnom procesu na osnovu rase, boje kože, spola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla ili na bilo kojoj drugoj osnovi, kako je to propisano Ustavom Bosne i Hercegovine i ostalim međunarodnim dokumentima iz oblasti ljudskih prava koje je potpisala Bosna i Hercegovina.”

Imajući u vidu da školska godina počinje za nekoliko dana i da zadovoljavajuće rješenje nije pronađeno, UNICEF podsjeća obrazovne vlasti da, iako službeni jezici i njihova upotreba nisu izričito regulisani u Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustav BiH je dio međunarodnog sporazuma potpisanog na četiri jezika, od kojih je jedan bosanski.

Poštivanje prava djece na obrazovanje ima ogromnu važnost za budućnost djece, kao i na razvoj njihovih zajednica i društva. Pravo djece na obrazovanje nije političko pitanje. UNICEF ponovo poziva da nadležne vlasti među najvažnije prioritete uvrste rješenje za zvaničnu upotreba jezika u obrazovanju. To bi osiguralo poštovanje najboljeg interesa djeteta, u skladu sa opredjeljenjem koje je Bosna i Hercegovina potvrdila pristupanjem Konvenciji o pravima djeteta.

 

 

 

 

 

Children’s Right to Education is not a Political Issue

 


Search:

 Email this article

unite for children