Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

UNICEF: Nedostatak rješenja o nazivu jezika u obrazovanju može ugroziti budućnost djece

Sarajevo, 30. juni/lipanj –UNICEF traži hitno rješenje kontroverze u vezi sa nazivom jezika koji se koriste u obrazovanju.

Poštivanje prava djece na obrazovanje ima ogromnu važnost za budućnost djece, kao i na razvoj njihovih zajednica i društva.

Imajući u vidu da službeni jezici i njihova upotreba nisu izričito regulisani u Ustavu Bosne i Hercegovine, činjenica je da je Ustav BiH dio međunarodnog sporazuma koji je potpisan na četiri jezika, od kojih je jedan bosanski.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u presudi od 25.6.2004. prepoznao "mogućnost jednakog korištenja bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika ne samo pred institucijama BiH, već također i na nivou entiteta i svih njihovih administrativnih jedinica, pri zakonodavnim, izvršnim i sudskim vlastima kao i u javnom životu" je jedno od grupnih prava, zaštićeno, inter alia, članom II/4. u vezi sa čl. I/4, II/3.m) i II/5.

Budući da nova školska godina počinje za samo dva mjeseca, UNICEF očekuje da vlasti nađu rješenje za zvaničnu upotrebu jezika u obrazovanju. To bi osiguralo poštovanje najboljeg interesa djeteta, u skladu sa opredjeljenjem koje je Bosna i Hercegovina potvrdila ratifikacijom Konvencije o pravima djeteta.

 

 

 

 

 

UNICEF: Absence of a Solution About the Name of the Language in Education Could Jeopardize Children’s Future

 


Search:

 Email this article

unite for children