Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Konferencija „Naučene lekcije integrativnog modela socijalne zaštite i inkluzije djece“

Konferencija „Naučene lekcije u implementaciji integrativnog modela socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini – primjeri sa lokalnih nivoa“ prezentirala je glavna postignuća i lekcija naučene kroz implementaciju SPIS projekta, a održana je u Sarajevu, 27.01.2015. 


Konferencija je predstavljala jedan od završnih koraka projekta „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH“ i poslužila je kao platforma za prezentaciju rezultata, primjera dobrih praksi i modela rada sa lokalnog nivoa širom BiH.


Učesnici Konferencije bili su predstavnici općina, centara za socijalni rad, domova zdravlja, osnovnih škola, vrtića, centara za mentalno zdravlje, centara za fizikalnu rehabilitaciju, centara za rani rast i razvoj, stručnjaci iz oblasti pedijatrije, kao i predstavnici nevladinih organizacija koji se bave pomenutim temama.

Učesnici su imali priliku čuti saznati više o rješenjima i modelima koordiniranog rada na lokalnim nivoima kao i praktičnim alatima i protokolima o saradnji kroz konkretna iskustva iz nekoliko odabranih općina/opština i gradova.


Na konferenciji su predstavljeni i finalni rezultati kampanje „Govorimo o mogućnostima“, kao i „Šampioni inkluzije“ - osobe koje su svojom angažmanom dali doprinos inkluziji djece.


Konferencija je okončana panel diskusijom o širenju i repliciranju modela socijalne zaštite i inkluzije djece u što više lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Više fotografija se može pogledati na faceboku.

Program "Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece" je višegodišnji, multidisciplinarni program podrške pretpristupnom procesu Bosne i Hercegovine u oblastima sveukupne društvene zaštite, socijalne inkluzije i prava djeteta. Ciljne grupe programa su donosioci politika i stručni radnici koji provode reformu sistema socijalne zaštite, kao i ranjive kategorije djece i porodica. Evropska unija finansira ovaj projekat od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona EUR, sa ciljem da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica. U realizaciji projekta učestvuju sva nadležna ministarstva, te brojni partneri iz nevladinog sektora i civilnog društva. 

 

 

 

 

LINKOVI

Priručnik o lokalnom modelu socijalne zaštite i inkluzije - od planiranja do realizacije socijalne zaštite i inkluzije na lokalnom nivou

Smjernice o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u Federaciji BiH

"Liga šampiona inkluzije"

"Želimo biti vidljivi"  - ppšti pregled usluga u zajednici i primjera dobre prakse koji se odnose na djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom i njihove porodice u Bosni i Hercegovini


Conference „Lessons learned: Integrated Model of Social Protection and Inclusion of Children“

 


Search:

 Email this article

unite for children