Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Novosti

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

UNICEF poziva da u trenutnoj humanitarnoj krizi posebna pažnja bude pružena djeci

Sarajevo, 3. juni. – Odgovarajući na humanitarnu krizu uzrokovanu nezapamćenim poplavama u preko 100 godina, i u skladu sa osnovnim obavezama prema djeci, UNICEF je BiH pružio hitni odgovor ugroženom stanovništvu, istovremeno prateći potrebe djece i pružajući pomoć za brži oporavak.

Na osnovu izvještaja, primljenih zahtjeva i razmjene informacija, UNICEF je identificirao 73 „pogođene“ općtine/opštine. U ovim zajednicama kriza je pogodila oko 300 hiljada ljudi, i to 60 hiljada djece, od kojih je 16 hiljada njih mlađe od 5 godina. Situacija je posebno teška za djecu sa poteškoćama i djecu iz izolovanih zajednica kao što su romske. Preliminarni podaci govore da je više od 800 romskih porodica pogođeno poplavama, i da svi kolektivni centri imaju i pripadnike romske populacije. 

 

“Veoma smo zabrinuti zbog utjecaja poplava na djecu jer mnoga od njih više nemaju pristupa sigurnim okruženjima. Stoga je jedan od naših prioriteta uspostaviti prostorije prilagođene djeci gdje će djeca biti zaštićena i gdje će moći učestvovati u aktivnostima prilagođenim njihovom uzrastu, igrati se sa vršnjacima, dobiti psiho’socijalnu pomoć da se oporave od traume dok su njihovi roditelji fokusirani na reorganizaciju života. U međuvremenu, mobilišemo partnere kako bismo podržali opremanje učionica i omogućili normalan početak školske godine za svu djecu 1. septembra.” – izjavila je Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH.

Kao hitni odgovor u prvim danima krize, UNICEF je u koordinaciji sa Ministarstvom sigurnosti BiH  i Društvom Crvenog krsta/križa BiH nabavio i distribuirao hlor za pročišćavanje pitke vode i dezinfekciju javnih ustanova. Osim toga, UNICEF je u saradnji sa partnerima iz civilnog društva i volonterima omogućio distribuciju kvalitetnih neophodnih higijenskih paketa za bebe i majke najranjivijim porodicama u pogođenim područjima. Trenutno je u toku nabavka vakcina, pružanje psihosocijalne pomoći, podrška otvaranju prostorija prilagođenih djeci i početak opremanja predškolskih učionica, među ostalim aktivnostima.

U narednim sedmicama i mjesecima, UNICEF u Bosni i Hercegovini će u saradnji sa vlastima, Timom UN-a u BiH, i partnerima iz civilnog društva nastaviti pružati pomoć za brži oporavak za djecu. Neke od aktivnsoti uključuju:

• Koordinaciju sa partnerima kako bi se osigurala opskrba sigurnom vodom i odgovarajućim sanitarnim čvorovima u školama i zdravstvenim ustanovama;
• Uspostavljanje prostorija prilagođenih djeci u pogođenim područjima kako bi se djeci omogućila sigurna okruženja za aktivnosti prilagođene uzrastu;
• Pružanje psiho-socijalne podrške i osiguravanje referalnih mehanizama za djecu i mlade pogođene poplavama;
Opremanje oštećenih učionica u školama i vrtićima i nabavka didaktičkog materijala;
• Nabavka školskog pribora za djecu, kako bi se osiguralo da što prije nastave sa obrazovanjem;
• Podršku obnavljanju procesa imunizacije sa fokusom na prevenciju dječije paralize, budući da Svjetska zdravstvena organizacija smatra BiH zemljom visokog rizika od unošenja polio virusa. Ovo će uključiti nabavku opreme za održavanje hladnog lanca i organizaciju vakcinalnih kampanja za nadomještanje propuštene imunizacije, posebno fokusiran na djecu iz ranjivih grupa;
• Podršku kućnim posjetama i patronažne službe za porodice sa malom djecom u okviru već uspostavljenih usluga za podršku ranom rastu i razvoju, u  područjima koja su najviše pogođena, ukljućujući i posjete romskim naseljima;
• Trening za školske i predškolske učitelje o tome kako pružiti adekvatnu podršku djeci pogođenoj poplavama, kada se vrate u školu.
• Komunikacijske i edukativne aktivnosti za djecu o životnim vještinama, higijeni, svjesnosti o opasnosti od mina i prevenciji nasilja;
• Komunikacijske i informativne usluge za roditelje za promociju dojenja i optimalne ishrane djece u ranom djetinjstvu.

 

 

 

 

UNICEF calls for special attention to be provided to children in the current humanitarian crisis

 


Search:

 Email this article

unite for children