Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Svjetska sedmica imunizacije 2014

 Osvrt: Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH

uropska/svjetska sedmica imunizacije svake godine predstavlja dobru priliku da se svi podsjetimo na važnost imunizacije za zaštitu djece protiv opasnih bolesti koje ugrožavaju živote. Svake godine, vakcine spašavaju živote 2-3 miliona djece štiteći ih od bolesti kao što su ospice, polio, difterija, veliki kašalj i tetanus. Nove vakcine, napredne tehnologije i inovativne strategije pomažu nam da zaštitimo više djece nego ikada do sada.

Međutim, imunizacija je istovremeno i žrtva svog uspjeha, jer većina ljudi više nema priliku susresti se sa ovim bolestima jer su zahvaljujući masovnoj vakcinacije te bolesti nestale u mnogim zemljama, Većina njih nikada nije imala priliku vidjeti dijete koje boluje od dječije paralize. Zaboravljaju da polio dovodi do parcijalne ili ponekad potpune paralize. U isto vrijeme, gotovo jedna petina dojenčadi u svijetu još uvijek ne prima osnovne vakcine i oko 1,5 miliona djece svake godine umire od bolesti koje se vakcinama mogu spriječiti.  

Upravo u takvim situacijama se ponovno javlja rizik od pojave nekih od navedenih bolesti, kao što je na primjer dječija paraliza. Trenutno je došlo do pojave slučajeva ovog oboljenja u Siriji, a prošle godine registrirani su novi slučajevi ove bolesti u Tadžikistanu. Zbog krize u Siriji i povećane mobilnosti ljudi ovaj rizik se ponovo pojavio.

U Bosni i Hercegovini smo posebno zabrinuti zbog činjenice da je samo 68% djece potpuno imunizirano. Ako pogledamo samo polio, obuhvat vakcinacijom je oko 80%, znači daleko ispod preporučene stope od 95%, što znači da je 1 od 5 djece nezaštićeno. Stopa obuhvata vakcinacijom pada na samo 14% za romsku djecu, zbog čega su oni posebno izloženi riziku. BiH je klasificirana (zajedno sa Gruzijom, Rumunijom i Ukrajinom) kao zemlja visokog rizika za prenošenje polio virusa - zbog slabog sistema nadzora i niske stope imunizacije.

UNICEF podržava napore države usmjerene na unapređenje imunizacije i definiranje specifičnih aktivnosti kako bi se obuhvatile najugroženije grupe, zadržao status bez prisustva polia, te povratilo povjerenje u vakcine.

Imunizacija je vjerovatno jedan od najučinkovitijih i najdjelotvornijih izuma u oblasti javnog zdravlja u podsljednjim stoljećima. Putem vrlo jednostavne medicinske intervencije možemo zaštititi djecu od bolesti.

Imunizacija također predstavlja veoma moćnu strategiju za opće unapređenje zdravlja jer se programi imunizacije mogu koristiti kako bi se onim porodicama do kojih je najteže pristupiti osigurale i druge zdravsvene usluge.

Ostvarivanje pristupa najsiromašnijoj i najugroženijoj djeci vakcinama koje spašavaju živote smanjuje rizik smrtnosti djece usljed bolesti koje se mogu spriječiti i smanjuje troškove liječenja. Također, to je moralna i etička obaveza i UNICEF i dalje ostaje posvećen pružanju podrške Bosni i Hercegovini u osiguranju zaštite za svu djecu od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama.

 

 

 

 

World Immunization Week 2014

 


Search:

 Email this article

unite for children