Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Pravda za djecu: Posjeta na visokom nivou u Zenici

Sarajevo, 4.12.2013. – Nj.e. dr. André Schaller, ambassador Švicarske u Bosni i Hercegovini, Nj.e. Fredrik Schiller, ambassador Švedske u BiH i predstavnica UNICEF-a u BiH, Florence Bauer i njihovi saradnici posjetili su danas Zenicu u okviru njihove saradnje na unapređenju maloljetničkog pravosuđa u BiH. UNICEF i nadležni organi vlasti uz finansijsku podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida) provode program pod nazivom „Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH“ od 2010. godine.

Zenica je jedna od devet općina izabranih za provedbu prve faze projekta na lokalnom nivou. Broj maloljetnih prestupnika je u 2012. godini bio za 16% manji u odnosu na 2011. godinu. Zahvaljujući ovom projektu unaprijeđena je i međusektorska saradnja stručnjaka koji rade s djecom i maloljetnicima, poboljšani uslovi za primjenu alternativnih mjera prema djeci u sukobu sa zakonom i usvojen Protokol o saradnji između nadležnih institucija. U srvhu jačanja prevencije, Udruženje diplomiranih socijalnih pedagoga je u saradnji sa Centrom za socijalni rad omogućilo bolju identifikaciju i zaštitu porodica izloženih riziku.

“Pravda za svako dijete može se sažeti u sljedeća tri pojma: zaštita, omogućavanje i sudjelovanje. Moramo zaštiti našu djecu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Moramo im omogućiti zdravstvenu zaštitu, socijalnu podršku i obrazovanje. Djeca moraju biti u mogućnosti da sudjeluju u svim stvarima koje utiču na njih. Naravno, Švicarka, Švedska i UNICEF mogu samo pomoći razmjenom iskustava i podrškom, a općini Zenica čestitamo na dosadašnjem napretku. – istaknuo je Andre Schaller, ambasador Švicarske u BiH.

„Reforma sistema maloljetničkog pravosuđa je tek jedan od uvjeta za dosljednu provedbu Konvencije UN o pravima djeteta koja predstavlja skup globalno prihvaćenih pravila koja uključuju jednak tretman djece bez diskriminacije, pravo na zdrav život i razvoj, pravo da daju svoj glas u svim stvarima koje utiču na njih. Ukratko rečeno, da se uvijek osiguraju najbolji interesi djeteta“, izjavio je Nj. e. Fredrik Schiller, ambasador Švedske u BiH.

„Pristup pravde za djecu polazi od toga da se fokusiranjem na zaštitu i reintegraciju, umjesto na represivne mjere, uspješnije sprečava prijestupništvo i recidivizam. Ovaj program pravde za djecu omogućio je općinama kao što je Zenica da smanje broj slučajeva maloljetničkog prijestupništva. U Zenici je prema podacima CSR od 2011 do 2012. godine ostvareno smanjenje od 16%. To je postignuto provedbom posebnih programa prevencije organiziranih zajedno sa školama, uvođenjem prostorija prilagođenih djeci u policijskim stanicama čime je omogućeno adekvatnije i manje traumatizirajuće saslušavanje maloljetnika, zatim izradu i primjenu alternativnih mjera umjesto pritvora koje se fokusiraju na reintegraciju maloljetnika u društvo. Sada ćemo nadograđivati ove rezultate kako bi se program proširio, fokusirajući se na sprečavanje prijestupništva među maloljetnicima izloženim riziku.“ izjavila je predstavnica UNICEF-a u BiH, Florence Bauer.

Delegacija se sastala sa načelnikom općine Zenica, Husejinom Smajlovićem i Selverom Kelešturom, koordinatorom općinskog Multidisciplinarnog tima za maloljetničko pravosuđe, kao i sa predstavnicima policije, sektora socijalnog rada, pravosuđa i obrazovanja kao i civilnog društva. Sudionici su razgovarali o ključnim rezultatima projekta i naučenim lekcijama, u skladu sa usvojenim Općinskim akcionim planom za maloljetničko pravosuđe.

Delegacija je obišla prostoriju prilagođenu djeci u policijskoj stanici zajedno sa Rifatom Delićem, ministrom unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Fahrudinom Bečirevićem, policijskim komesarom. U okviru ovog programa u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova i primjenom dobrih praksi 16 policijskih stanica i dvije policijske akademije u BiH opremljene su prostorijama prilagođenim djeci.

Delegacija je također posjetila Odjeljenje za izvršenje kazne maloljetničkog zatvora u Kaznenopopravnom zavodu Zenica zajedno sa direktorom Zavoda, Hidajetom Jabandžićem . Kao rezultat zajedničkih napora svi maloljetnici su odvojeni od punoljetnih zatvorenika u posebnom paviljonu sa odvojenim prostorijama. Konačno, članovi delegacije će imati priliku da se sastanu sa direktoricom Centra za socijalni rad, Nurkom Babović i predstavnicima institucija socijalne zaštite, kako bi razgovarali o najboljim praksama i naučenim lekcijama u provedbi alternativnih mjera i promoviranju reintegracije djece u društvo u skladu sa međunarodnim standardima.

 

 

 

 

 

Justice for Children: High-Level Visit in Zenica

 


Search:

 Email this article

unite for children