Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Dubai Cares, UNICEF i partneri iz vlasti pokrenuli program podrške obrazovanju u ranom djetinjstvu u BiH

Drugi program u Bosni i Hercegovini koji finansira Dubai Cares za cilj ima unapređenje fizičkog, socijalno-emotivnog i kognitivnog razvoja 7000 djece starosne dobi od četiri do pet godina u 45 općina širom zemlje. Program posebnu pažnju poklanja ugroženoj djeci kao što su romska djeca i djeca sa smetnjama i poteškoćama u razvoju.

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 20.11.2013: Delegacija Dubai Cares koju predvodi generalni direktor Tariq Al Gurg i UNICEF u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima entitetskih i kantonalnih vlasti službeno su pokrenuli dvogodišnji program podrške obrazovanju u ranom djetinjstvu u BiH. Ovaj program koji predstavlja drugu po redu intervenciju Dubai Cares u Bosni i Hercegovini bit će proveden u saradnji sa Fondom Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF). 

Ova inicijativa ima za cilj povećanje pristupa kvalitetnim organiziranim programima ranog učenja prije upisa u osnovnu školu i unapređenje fizičkog, socijalno-emotivnog i kognitivnog razvoja više od 7000 djece u toku dvije godine u 45 općina širom zemlje s posebnim naglaskom na ugroženoj djeci, kao što su romska djeca i djeca sa poteškoćama u razvoju.

U obraćanju na pres konferenciji u Sarajevu na kojoj je najavljeno pokretanje programa, Tariq Al Gurg, generalni direktor Dubai Cares je kazao: “Obrazovanje je jedan od najmoćnijih alata u borbi protiv siromaštva. Njegov značaj je još veći u zemljama u razvoju kao što je Bosna i Hercegovina, gdje obrazovani mladi ljudi trebaju odigrati ključnu ulogu u nastavljanju napretka i rasta u ovoj zemlji. Ovaj program će pomoći u razvoju ljudskog kapitala u Bosni i Hercegovini, kroz stvaranje mogućnosti da više djece pohađa i koristi dobrobiti predškolskog obrazovanja. Djeca u 30% svih općina širom Bosne i Hercegovine će sada imati pristup predškolskom obrazovanju.“

Prema završnim napomenama gospodina Al Gurga na pres konferenciji: „Kroz njegove brojne i dalekosežne inicijative širom svijeta, Nj. v. šeik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, potpredsjednik i premijer UAE i vladar Dubaija, naučio nas je šta uistinu znači filantropija, posebno u kontekstu koordiniranih aktivnosti koje imaju veći potencijal za ostvarivanje održivog efekta. Ovaj program predstavlja našu drugu intervenciju u zemlji zahvaljujući vlastima Bosne i Hercegovine i našem partneru UNICEF-u koji su s nama usko sarađivali da bismo osigurali da naše parnterstvo preraste u priče o uspjehu.“

U Bosni i Hercegovini UNICEF podržava provedbu Okvirog zakona o predškolskom obrazovanju kroz blisku saradnju sa državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim vlastima radi širenja kvalitetnog predškolskog obrazovanja na cijelu zemlju. Značajan porast broja upisane djece je već ostvaren, posebno u Zeničko-dobojskom kantonu, Republici Srpskoj i nekoliko općina-opština. Kako bi se osigurala inkluzija djece s poteškoćama UNICEF također podržava ranu detekciju smetnji u razvoju, edukaciju roditelja i individualizirane pristupe za ugroženu djecu. 

“Podrška obrazovanju u ranom djetinjstvu i ranoj intervenciji u slučaju smetnji u razvoju predstavljaju rijetke primjere gdje politike mogu podržati humani razvoj, socijalnu pravičnost kao i ekonomsku produktivnost i razvoj. Znanost je pokazala da kvalitetno obrazovanje u ranom djetinjstvu s fokusom na najugroženije, uz podršku roditelja predstavlja jedinstvenu priliku za poboljšanje ishoda obrazovanja i prekid začaranog kruga siromaštva i socijalne isključenosti. Podrška Dubai Cares je ključna za nadogradnju početnih rezultata i širenje pristupa kvalitetnom predškolskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“, kazala je Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.


„Ulaganje u podsticajno i odgovorno roditeljstvo i rani dječiji rast i razvoj je najbolja investicija koju druptvo može napraviti kako bi prevazišao problem siromaštva i socijalne isključenosti.“ – naglasio je Adnan Husić iz Ministarstva civilnih poslova BiH i predsjedavajući Upravnog odbora projekta. „Zakoni, strategije i politike koje je usvojilo Vijeće ministara pokazuju opredijeljenost svih institucija vlasti u BiH da nastave djelovati u pravcu osiguravanja boljeg okruženja u kome rastu djeca u Bosni i Hercegovini.“- dodao je gosp. Husić.

Najnoviji podaci Ujedinjenih nacija na globalnom nivou pokazuju da najmanje 250 miliona djece ne zna čitati, pisati niti brojati, uključujući one sa četverogodišnjim obrazovanjem, a da 57 miliona djece osnovnoškolske dobi nemaju pristup obrazovanju. U svjetlu istraživanja koje pokazuje da ulaganje u rani razvoj ljudskog kapitala može dovesti do najvećih ekonomskih i socijalnih povrata, Dubai Cares radi na uklanjanju socijalnih i ekonomskih prepreka koje onemogućavaju djecu osnovnoškolske dobi u zemljama u razvoju da pohađaju školu i uče.
 
Program je povezan s rastućom svijesti o obrazovanju u ranom djetinjstvu u osiguranju holističkog razvoja djece. Kako bi se omogućio kompletan psihički, fizički i socijalno-emotivni razvoj, mala djeca trebaju boraviti u okruženju koje im nudi socijalizaciju, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, odgovarajuću ishranu, njegu, intelektualne i kreativne poticaje. 

Ovaj program je također u skladu sa globalnom inicijativom generalnog sekretara UN „Obrazovanje na prvom mjestu“, po kojoj svako dijete treba ići u školu, uz poboljšanje kvalitete učenja u zemljama u razvoju i njegovanje globalnog građanstva. U septembru 2012. godine Dubai Cares je odabran za člana Tehničke savjetodavne grupe petogodišnje inicijative i podržao je incijativu kroz svoje programe u zemljama u razvoju. 

Dubai Cares je osmislio i osnovao Nj. v. šeik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Organizacija je posvećena povećanju pristupa djece kvalitetnom osnovnom obrazovanju u zemljama u razvoju. U okviru svoje misije uklanjanja temeljnih prepreka koje sprečavaju djecu da idu u školu i uče, Dubai Cares se fokusira na izgradnju i obnovu škola i učionica, poboljšanje vodoopskrbe, kanalizacije i higijene u školama, osiguranje školskih obroka, dehelminitizaciju, obrazovanje u ranom djetinjstvu kao i edukaciju nastavnog kadra, izradu nastavnih planova i programa, te pismenost i poznavanje brojeva. 

Dubai Cares je 2008. godine pokrenuo svoj prvi program u Bosni i Hercegovini s ciljem sprečavanja socijalnih rizika i promoviranja socijalnog jedinstva među djecom i adolescentima. Dubai Cares je do danas podržao programe osnovnog obrazovanja u 31 zemlji: Afganistanu, Angoli, Bangladešu, Bosni i Hercegovini, Kambodži, Čadu, Komorima, Džibutiju, Etijopiji, Gani, Haitiju, Indiji, Indoneziji, Laosu, Lesotu, Maliju, Mauritaniji, Nepalu, Nigeru, Pakistanu, Palestinskim teritorijama, Filipinima, Sijera Leoneu, Južnoj Africi, Južnom Sudanu, Šri Lanci, Sudanu, Jemenu, Zambiji, kao i sa palestinskim izbjeglicama u Jordanu i Libanu.

 

 

 

 

Dubai Cares, UNICEF and Government partners launch Early Childhood Education program in BiH


Search:

 Email this article

unite for children