Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Preporuke Konferencije o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini

- Učesnici konferencije na visokom nivou o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini, održanoj 4. i 5. novembra 2013. u okviru projekta koji finansira EU “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH”, podržavanju reformske procese i nastojanja nadležnih ministarstava da finaliziraju i sprovedu strateške pravce (Mapa puta za FBiH i Stateški pravci u RS, Mapa puta za Brčko distrikt BiH) s ciljem unapređenja  oblasti socijalne zaštite i inkluzije zasnovane na principima i smjernicama strategije Europa 2020;


- Radni materijali prezentovani na konferenciji predstavljaju osnovu za određivanje zajedničkog okvira djelovanja u BiH u oblasti socijalne zaštite i inkluzije;


- Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Brčko distrikt BiH će, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, finalizirati strateške dokumente iz oblasti socijalne zaštite i inkluzije, koji će uvažavati usvojene politike i strategije u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite;


- Koordinacija politika u oblasti socijalne zaštite i inkluzije vršit će se u skladu s ustavnim nadležnostima, a uvažavajući usaglašene mehanizme koordinacije;


- U cilju unaprjeđenja oblasti socijalne zaštite i inkluzije u BiH, FBiH, RS, kantonima i Brčko distriktu BiH, potrebno je intezivirati međusektorsku saradnju u okviru nadležnih institucija;


- Pozivaju se nadležne institucije da uključe sve zainteresovane strane, uključujući nevladin sektor i druge relevantne partnere u proces izrade i provedbe strateških dokumenata u oblasti socijalne zaštite i inkluzije;


- Pozivaju se svi partneri da koriste primjere dobre prakse prezentirane na konferenciji, te  pružaju podršku inovativim rješenjima.

 

 

 

 

Download

Preporuke  konferencije o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini


[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Recommendations of the Conference on Social Protection and Inclusion in Bosnia and Herzegovina


Search:

 Email this article

unite for children