Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

UNICEF: Djeca treba da idu u školu i njihove kulturne i jezičke specifičnosti trebaju biti ispoštovane

Sarajevo, 9. oktobar 2013. – Odgovarajući na brojna pitanja i zahtjeve roditelja iz Konjević Polja i Kotor Varoši, kao i drugih partnera, Predstavnica UNICEF-a u BiH, gđa Florence Bauer izjavila je: „Pristup obrazovanju je pravo i obaveza. Kao što je naglašeno u Konvenciji o pravima djeteta, najbolji interes djeteta treba biti na prvom mjestu u svim aktivnostima, a u najboljem interesu djece je da se školuju.“ Gđa Bauer takođe je naglasila da je istovremeno od krucijalnog značaja pronaći rješenje za brojna pitanja diskriminacije, segregacije i politizacije u obrazovanju.

„Sve škole bi trebale poštovati jezičke i kulturne specifičnosti svakog djeteta tako sto će podučavati na tri službena jezika i dva pisma, osigurati sadržaje zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, te obezbijediti  da se nacionalna grupa predmeta odvija na odgovarajućim službenim jezicima i pismima i na taj način učinti obrazovanje dostpunim na jeziku i pismu koje odaberu učenici.“ – izjavila je gđa Bauer.

UNICEF je spreman da podrži dijalog sa ciljem da se pronađe odgovarajuće rješenje u najboljem interesu djece.

 

 

 

 

UNICEF: Children should go to school and their cultural and languages specificities should be respected


Search:

 Email this article

unite for children