Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Kućne posjete, ključne za detekciju razvojnih poremećaja djeteta

Arijan će dogodine će u školu. Ali do tada, mora naučiti pravilno izgovarati sve glasove i tečno govoriti. Od toga će ovisiti njegov uspjeh u školi i socijalna integracija. U Centru za rani rast i razvoj djeteta u Tuzli, pružena mu je adekvatna pomoć, usluge dijagnostike i testiranja govora. Odmah se krenulo sa logopedskim terapijama, rehabilitacijom i korekcijom govora.
Već nakon treće seanse, Arijan zna izgovarati glas « L » i bez problema ponavlja zadate riječi : lopta, leptir, lala… Ali da bi pravilno naučio koristiti “L” u sklopu cijele rečenice, Arijan će morati još  vježbati. « Adekvatnim radom i vježbama sa logopedima i defektolozima, djeca mogu korigovati ovaj poremećaj, a to je posebno bitno uraditi prije početka škole, inace to može poprimiti drugu dimenziju », ističe dr. Jasmina Klebić, logoped.

Kao i Arijan, na desetine djece svake godine obraćaju se Centru u Tuzli zbog različitih poteškoća u razvoju. Kao sastavni dio Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović", centar postoji od 2010 godine, otvoren u saradnji sa UNICEF-om BiH. Služi svim roditeljima i djeci, s fokusom na najugroženiju djecu, djecu sa zaostajanjem u razvoju, pothranjenu djecu i djecu sa onesposobljenjem. Roditelji ovdje mogu dobiti sve potrebne informacije o odgoju djece, te široki spektar integriranih usluga iz sektora zdravstva, obrazovanja, ishrane i socijalne zaštite za djecu uzrasta 0-6 godina.

U centru međutim ne čekaju da pacijenti zakucaju na vrata. Mobilna ekipa medicinskih sestara svakodnevno ide u kućne posjete, koje se pokazuju kao izuzetno efikasne kada se radi o ranom otkrivanju i intervenciji kod razvojnih poremećaja, za djecu od 0 do 3 godine. « Ako je dojenče prijevremeno rođeno, ako je mlitavo, nije živahno, ako ležeći na stomaku ne diže glavu, ako je neuhranjeno,  to su pokazatelji koji su za nas jasan signal da trebamo intervenisati.  Skoro polovinu problema u rastu i razvoju detektirali smo u kućnim posjetama ”, tvrdi Mersida Pirić, diplomirana medicinska sestra. Trenutno 180 porodica su uključene u kućne posjete, a  radi se uglavnom o edukativnim tretmanima i radu sa roditeljima.

Za djecu od 3-6 godina života, centar organizuje predškolske radionice i radionice za roditelje. U poticajnoj sredini, djeca kroz igru u malim grupama stimulišu svoje jezičke, kognitivne, socijalne sposobnosti, te motoriku. U prošlom ciklusu, centar je imao 80 djece, od kojih je 76 uspješno upisano u redovne škole. Preostala četiri djeteta su zadržana još jednu godinu u centru prije konačne odluke.

Sve aktivnosti centra su besplatne. Rani rast i razvoj djeteta, bitan je kako za djecu i roditelje, tako i za cijelo društvo. Naučna istraživanja dokazuju da je period 0-3 godine ključan za uspješno obrazovanje, integraciju u društvo i lični razvoj djeteta. Investirati u rani razvoj djeteta je i odlična investicija koju društvo može uraditi u cilju prevazilaženja siromaštva : na svaku uloženu marku, očekivani povrat je 8 maraka.

Uz pomoć Evropske Unije i USAID-a u BiH, UNICEF je u julu 2013.g. pokrenuo kampanju «Govorimo o mogućnostima», s ciljem mijenjanja stavova javnosti i podrške ostvarenju prava djece sa teškoćama u razvoju na obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, uz omogućavanje pristupa i ostvarenje potpune inkluzije u društvo. Rad tuzlanskog centra je najbolja ilustracija ostvarenja priče o mogućnostima u praksi.

 

 

 

 

Home visits – key for early identification of child developmental disorders


Search:

 Email this article

unite for children