Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Analiza potreba djece i porodica iz oblasti socijalne zaštite i zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu

Ova Analiza potreba djece i porodica iz oblasti socijalne zaštite i zdravlja u Federaciji BiH i Brčko distriktu provedena je za potrebe SPIS programa koji za osnovni cilj ima unaprijeđenje sistema socijalne zaštite i inkluzije na svim nivoima vlasti, kroz rad na jačanju okvira javnih politika u oblasti sistema socijalne zaštite i inkluzije, te kroz izgradnju kapaciteta vlasti za jačanje multisektorskih pristupa zaštiti i inkluziji djece. Analiza je za cilj imala davanje pregleda trenutno dostupne statistike u relevantnim područjima, provođenje kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja u cilju boljeg razumijevanja potreba djece i porodica kada su u pitanju dostupne usluge socijalne zaštite i zdravlja, te podržavanje reforme socijalne zaštite i socijalne inkluzije koja se provodi u Federaciji BiH i Brčko distriktu.

 

 

 

 

Analiza potreba djece i porodica iz oblasti socijalne zaštite i zdravlja

[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Analysis of Social Welfare and Health Needs of Families and Children in the Federation of Bosnia and Herzegovina and Brčko District


Search:

 Email this article

unite for children