Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

ZNANJE, STAVOVI I ISKUSTVA SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju iskustva, stavovi, i mišljenja građana opce populacije BiH, kada je rijec o djeci sa smetnjama u razvoju, njihovom obrazovanju, životu unutar porodice, socijalizaciji, i dr.

Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku građana od 18 i više godina (N= 1204 sudionika) u BiH. Rezultati istraživanja mogu koristiti raznim vladinim i javnim institucijama, kao i razlicitim civilnim i privatnim organizacijama cija je misija unapređenje statusa djece i odraslih osoba sa smetnjama urazvoju.

Na osnovu rezultata ovog istraživanja moguce je zakljuciti da su građani BiH u velikoj mjeri svjesni toga da su djeca sa smetnjama u razvoju zanemarena, marginalizirana i da se njihova prava ne poštuju, te da ih društvo nedovoljno pomaže i podržava. Ipak, mnogi građani BiH iskazuju određena stereotipna mišljenja i predrasude o djeci sa smetnjama u razvoju, ukazujuci na to da je podizanje svijesti o ovoj temi poželjno.

Glavni problem u interpretaciji rezultata ovog istraživanja predstavlja priroda same teme kojom se istraživanje bavi. Generalno, u bh. tradiciji se smatra nepoželjnim i sramotnim smjestiti nemocne ili bolesne osobe u dom gdje ce se drugi ljudi starati o njima, s obzirom na to je institucija porodice u ovoj zemlji jaka, te da se smatra da su roditelji dužni brinuti za svoju djecu, a djeca su dužna kasnije brinuti o roditeljima. Zbog toga, socijalno nepoželjnim odgovorom bi se smatralo sugerisati da djecu sa posebnim potrebama treba institucionalizirati. Stoga je moguce da odgovori na pitanja o ovoj temi ne odražavaju pravu sliku stanja u bh. društvu.

 

 

 

 

Izvještaj

ZNANJE, STAVOVI I ISKUSTVA SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU
- Rezultati kvantitativnog istraživanja –


[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Infografika

[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

KNOWLEDGE, OPINIONS AND EXPERIENCES RELATED TO CHILDREN WITH DISABILITIES


Search:

 Email this article

unite for children