Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

UNICEF, USAID i Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pokrenuli kampanju o djeci sa smetnjama u razvoju: Govorimo o mogućnostima - Pridružite nam se!

Sarajevo, 02. 07.2013. - UNICEF, u partnerstvu sa USAID-om i Delegacijom Evropske unije u BiH, pokrenuo je kampanju "Govorimo o mogućnostima," čiji je cilj unaprijediti znanja i promijeniti stavove i prakse opće populacije prema djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.  


USAID, Delegacija Evropske unije u BiH i UNICEF predstavili su rezultate nedavnog istraživanja o znanju, stavovima i praksi prema djeci sa smetnjama u razvoju kao i strategiju za kampanju "Govorimo o mogućnostima."
Šef Delegacije EU u BiH/specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen izjavio je: "Evropska unija, zajedno sa našim partnerima USAID-om i UNICEF-om su snažno posvećeni poboljšanju položaja djece i osoba sa smetnjama u razvoju u ovoj zemlji. Od ključnog je značaja, a pri tom mislim i na težnje BiH za integracijom u EU, da institucije i narod ove zemlje grade veće razumijevanje o tome kako se osobe sa smetnjama u razvoju osjećaju i kakve su njihove potrebe - a ne ono što mi mislimo da su njihove potrebe."


Na primjer, istraživanje o znanju, stavovima i iskustvima u vezi sa djecom sa poteškoćama u BiH pokazalo je da jedna trećina ispitanika smatra neprihvatljivim da dijete sa intelektualnim smetnjama ide u isti razred sa njihovim djetetom, a 45% ne bi prihvatilo dijete sa intelektualnim smetnjama kao najboljeg prijatelja svog djeteta. Komentarišući ove nalaze, g. David Bart, direktor misije USAID-a je rekao: "Stavovi prema osobama sa poteškoćama se trebaju promijeniti. Svi smo mi ljudska bića i zaslužujemo jednako poštovanje, dostojanstvo i prilike."


Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH je pozvala vlasti, nevladine organizacije, medije, privatni sektor i pojedince da podrže kampanju, da potpišu Zavjet kojim će se obavezati na pružanje podrške djeci sa smetnjama u razvoju, svako u okviru svojih mogućnosti, govoreći prevenstveno o mogućnostima djece sa smetnjama u razvoju.
"Uključivanje djece sa poteškoćama zahtijeva promjenu percepcije kako bi se priznala njihova prava i da se shvati da će se njihovim aktivnim prisustvom i glasom poboljšati društvo u cjelini. Hajde da vidimo djete prije nego što vidimo smetnje u razvoju. Hajde da pričamo o mogućnostima djeteta" – naglasila je predstavnica UNICEF-a Florence Bauer.


Medijska kampanja, koja uključuje bilborde, TV programe i događaje će upotpuniti program podrške EU za program “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini,” kojeg provode partneri u institucijama vlasti i UNICEF. Aktivnosti su doprinijele poboljšanju strateškog okvira i pružanju inkluzivnih usluga na lokalnom nivou u oblasti obrazovanja, dječije zaštite, razvoja u ranom djetinjstvu i ranog otkrivanja i intervencije u slučaju poremećaja u razvoju.

 

 

 

 

Materijali iz kampanje


UNICEF, USAID and the Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina launched the Campaign on children with disabilities: It’s About Ability – Join us!


Search:

 Email this article

unite for children