Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

UNICEF i FMON: Zajedničke aktivnosti za bolji obuhvat predškolskim obrazovanjem

Kako bi se poboljšao pristup predškolskom obrazovanju za svu djecu u Federaciji BiH, federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić i predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer počeli su seriju sastanaka sa odgovornim kantonalnim vlastima. 


Prvi sastanak je održan u utorak, 18. juna/lipnja u Orašju sa ministrom prosvjete, znanosti, kulture i športa Posavskog kantona, Ivom Jelušićem.  UNICEF će osigurati podršku u Posavsko kantonu  kao dio partnerstva sa donatorom Dubai Cares kako bi se povećao obuhvat djece predškolskim odgovem i obrazovanjem sa ciljem sveobuhvatnog pristupa za svako dijete.
“Kao i u ostatku zemlje, Posavski kanton ima manje od 20% djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem. UNICEF zagovara i podržava napore da se obuhvat predškolskim obrazovanjem poveća i da se na taj načim omogući djeci da postignu bolj erezultate kasnijeu školovanju i nastavku života. Roditelji takođe imaju koristi od predškolskog obrazovanja njihove djece jer se mogu bavidi drugim aktivnostima koje mogu olakšati zapošljavanje. Predškolsko obrazovanje je relativno jeftina intervencija koje daje odličan povrat, ne samo za prosvjetne, nego i za ekonomske tačke gledišta”, naglasila je predstavnica UNICEF-a Florence Bauer ovom prilikom. 


“Dokazano je da djeca koja pohađaju predškolski odgoj puno lakše savladavaju ono što ih čeka u kasnijem školovanju i ovo je samo nastavak aktivnosti koje smo zajedno s UNICEF-om uradili na povećanju broja djece koja su njime obuhvaćena, od kojih je posljednja bila Međunarodna konferencija o predškolskom odgoju. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke pokušava osigurati veću podršku svih nivoa vlasti radi poboljšanja pristupa predškolskom obrazovanju. Djeca zaslužuju najbolje što što im se može pružiti i naša je odgovornost da im to omogućimo”, naglasio je  federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.


Predstavnica UNICEF-a sastala se takođe sa ministrom zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona Blažom Župarićem kako bi razgovarala o načinima za poboljšanje socijalne zaštite i inkluzije djece sa poteškoćama i prevenciji smještanja djece u institucijama, kad god je to moguće.Prva zajednička aktivnost će biti na polju rane detekcije razvojnih poremećaja, kao dio većeg projekte podrške ranom rastu i razvoju djece kojeg podržava Dubai Cares.
U narednom period, slični sastanci su planirani sa odgovornim predstavnicima u ostalim kantonima. Zagovaranje i koordinirani multisektorski pristup sa ciljem poboljšanja obuhvata predškolskim obrazovanjem, imajući u vidu podijeljene odgovornosti među općinama, kantonima i entiteskim ministarstvom. Trenutno, Bosna i Hercegovina ima tek 13% djece obuhvaćene nekim vidom predškolskog obrazovanja, u poređenju sa oko 50 % u susjednim zemljama ili gotovo stopostotnim obuhvatom u nekim zemljama,  članicama EU.

 

 

 

 

UNICEF and Federal Ministry of Education and Science: Joint Advocacy for Better Access to Preschool


Search:

 Email this article

unite for children