Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Šef delegacije EU u BiH/specijalni predstavnik EU, Sorensen, predstavnica UNICEF-a u BiH, Bauer i direktor USAID-a u BiH, Barth posjetili Derventu

Sarajevo, 17. juni 2013. – Ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini/specijalni predstavnik EU, zajedno sa predstavnicom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Florence Bauer, danas je posjetio Derventu kao jednu od opština u kojoj se provodi zajednički projekat EU i UNICEF-a "Jačanje sistema socijalne  zaštite i inkluzije djece u BiH”. Posjeti se pridružo i David Barth, direktor Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, u okviru priprema za nastavak inicijative u zajedničkoj kampanji fokusiranoj na djecu sa smetnjama u razvoju “Govorimo o mogućnostima”.

Tokom posjete oni su se sastali sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Slobodanom Stanićem i načelnikom Opštine Derventa, Miloradom Simićem, kao i članovima Opštinske komisije za unapređenje socijalne zaštite i inkluzije, te posjetili Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju koji je primjer usluga sistema socijalne zaštite za djecu.

“Derventa je jedna od 21 opštine/općine u kojoj su uspostavljene Komisije za unapređenje socijalne zaštite i inkluzije.  Komisije se sastoje od predstavnika sektora zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, policije i ostalih oblasti, kao i nevladinih inctitucija koje zajedno rade na prepoznavanju najranjivije djece i porodica i pružanju najboljih posebno ciljanih socijalnih usluga. Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju je jedna od usluga prilagođenih najranjivijem segment društva.”  - naglasila je predstavnica UNICEF-a Florence Bauer.

Projekat "Jačanje sistema socijalne  zaštite i inkluzije djece u BiH” finansira Evropska unija od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć u iznosu od 4,1 miliona EUR, sa ciljem da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica, a provodi UNICEF i institucije vlasti BiH na svim nivoima.

Ambassador Sorensen izjavio je: “Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju je samo jedan primjer rezultata našeg zajedničkog rada sa UNICEF-om, različitim nivoima vlasti i predstavnicima civinog društva u protekle tri godine. Zajedno smo djelovali, i nastavićemo saradnju kako bismo osigurali bolje uslove života za djecu kroz adekvatnu socijalnu zaštitu i obrazovne usluge, kako bi oni postali ravnopravni građani porodice naroda Evropske unije."

Pristup koji je modeliran u 21 opštine/općine biće proširen in a ostatak države. Jedna od aktivnosti u nastavku SPIS programa biće i zajednička kampanja EU, UNICEF-a i USAID-a fokusirana na djecu sa poteškoćama u razvoju “Govorimo o mogućnostima.”

Direktor Misije USAID-a David J Barth izjavio je: „Način na koji se jedno društvo odnosi prema svojim najugroženijim članovima mnogo govori o tom društvu. Naša je ljudska obaveza da osiguramo da svi dobiju najbolju priliku da ravnopravno učestvuju u svim aspektima života. Naša primarna obaveza je da pomognemo da ljudi shvate da u grupu koju nazivamo „osobe s invaliditetom“ spadaju naša djeca, naši susjedi, naše kolege i prijatelji. Oni su bitan segment života našeg drutšva i zaslužuju punu pažnju po zakonu i socijalnoj politici. USAID je potpuno predan uključivanju prava osoba s invaliditetom u sve naše aktivnosti.“

Kroz testiranje opštinskih modela socijalne zaštite i inkluzije, UNICEF je u partnerstvu sa EU uspio utjecati na zakone, politike i strategije na entitetskom i državnom nivou. Republika Srpske je 2012 usvojila Zakon o socijalnoj zaštiti inspirisan opštinskim pristupom socijalnoj zaštiti i inkluziji. Trenutno, Federacija BiH revidira zakone o socijalnoj i dječijoj zaštiti kako bi se harmonizirala socijalna davanja u svim kantonima uz tehničku podršku UNICEF-a i Svjetske banke. SPIS program je takođe omogućio jaču saradnju među sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite na svim nivoima. 

 

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children